X hits on this document

38 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 12

YLE/TV2

SISÄLTÖ 2 Asuminenko kalliimpaa kuin koskaan?

3

Rakennusterveysasian- tuntijakoulutus elää kädestä suuhun, vaikka osaajista on huutava pula.

4

Kodin kosteusvaurioilla yhteys lasten astmaan

Kansanterveyslaitoksen tutkimus osoitti, että mitä vakavampi on kodin kosteus- vaurio, sitä suurempi riski lapsilla on sairastua astmaan.

6

Asumisterveyttä ei voi jättää pelkästään markkinavoimien varaan.

8

Rakennusten energia- todistukset houkuttelevat kiinteistönomistajia säästötalkoisiin.

10

Uutiset

  • Vertaistukea nyt myös

Itä-Suomessa

  • Asteelle uusi hallitus

  • TV-sarja kertoo perheiden

homeloukusta

  • Aste muutti uusiin tiloihin

TV-kamerat seuraavat kuukausia Hannele (vas.) ja Miia Ruunun per- heiden selviytymistä homeloukusta.

12

Vertaistukiryhmä kantaa! Liity joukkoon täyttämällä palvelukortti tai ilmoittautu- malla sähköpostilla.

AsteInfo

Asumisterveysliiton tiedotuslehti 1/2007

ISSN 1796-640X (Painettu) ISSN 1796-6418 (Verkkolehti)

Kannen kuva: Marja Seppälä

Lehti on luettavissa myös verkossa osoitteessa www.asumisterveysliitto.fi

@home

Asummeko kalliimmin kuin koskaan?

HUHTIKUUN lopussa luin päijäthämäläisestä maakuntalehdestä, että ”Asunnot ovat kalliimpia kuin koskaan, mutta nykykuluttajat ovat edel- täjiään hintatietoisempia. Elinkustannuksiin suhteutetut asuntojen reaa- lihinnat nousivat alkuvuonna korkeammalle kuin hulluna vuonna 1989”. Asiantuntijat eivät silti usko asuntokaupan ylikuumenneen ja lamavuosien hintaromahduksen toistuvan. Suurimman hintahuipun aikoihin vuonna 1989 asuntojen myynti-ilmoituksissa ei hintoja näkynyt. Seuraavana vuonna hinnat ilmestyivät lehtiin lakimuutoksen myötä. Aiheuttiko hintatietojen puuttumi- nen hintasokeutta?

VAIKKA kuluttajien on nykyään helppo vertailla asuntojen hintoja verkossa, monel- lakaan ei ole käsitystä siitä, kuinka paljon asumiskustannukset ovat todellisuudessa kasvaneet. Kun veronmaksajalta kysytään, mihin suurin osa heidän tuloistaan kuluu, saa vastaukseksi useimmiten, että asumi- seen. Asumiskustannusten roima kasvu on häikäissyt kuluttajat niin täydellisesti, että kustannusten nousua pidetään yhtä väistä- mättömänä ja asiaankuuluvana kuin ilmas- ton lämpenemistä.

TULOSSA oleva kiinteistöjen kuntotodistus on periaatteessa hyvä idea. Se olisi loistava ohjenuora asuntokaupassa, jos kiinteistön todellinen kunto ohjaisi asuntokauppaa. Julkisuudessa on kuitenkin uumoiltu, et- tä konsultit tulevat jakamaan kiinteistöille tähtiä avokätisesti. Kylkiäisenä saattaa tulla isoja oikeusriitoja, joissa pohditaan sitä, onko kiinteistö myyjän vakuuttamas- sa kunnossa ja vastaako kuntotodistus kiinteistön todellista kuntoa.

RAKENNUSLIIKKEIDEN tilinpäätösmateriaalien perusteella voisi jopa epäillä, ettei tavoitteena olekaan tehdä asumiskelpoisia asuntoja kuluttajille, vaan päällimmäisenä on osakkeenomistajien tuoton maksimointi. Kysymys kuuluukin onko näiden kahden tavoitteen välillä ristiriitaa? Yhtiöiden toimin- ta- ja vuosikertomukset korostavat paljolti lukuja ja muita taloudellisia faktoja eivätkä niinkään keinoja tai menetelmiä, joilla tulos on tehty.

PAITSI, että asunto on ihmisille elämän suurin ja tärkein hankinta, se on nykyään myös huikea sijoitus. Pankkitalletukset turvaa talletussuojarahasto 25 000 euroon saakka tallettajaa ja pankkia kohden. Talletukset pysyvät siis suojattuina huomattavan suureen summaan saakka, jos talletukset on tehty useisiin eri pankkeihin.

VAIKKA pankkitalletuksella ei ole inflaatiosuojaa, tallettajan terveys sentään säilyy talletusten ohella. Mistä asunnon voisi ostaa tällaisissa suojatuissa osis- sa? Mielenkiintoinen kysymys on sekin, miksi rahoittaja vetäytyy vastuusta ongelmien ilmaantuessa ja laina kaatuu ostajan tai takaajien niskoille? Vielä- kään ei ole selvää se, kumpi osapuoli on asuntokaupan ammattilainen: yk- sittäinen maallikko-ostaja vai asuntolainaa solkenaan myöntävä rahoittaja?

Hannele Rämö

Toiminnanjohtaja Asumisterveysliitto AsTe ry hannele.ramo@asumisterveysliitto.fi

Julkaisija Asumisterveysliitto AsTe ry, Kaivokatu 5–7, 18100 Heinola Puh. (03) 877 540 ja fax (03) 877 5450, info@asumisterveysliitto.fi

Päätoimittaja Eeva Strömmer, Aste ry:n hallituksen puheenjohtaja, eeva.strommer@asumisterveysliitto.fi

Tuotanto Pirjo Kupila, Aste ry

Graafinen suunnittelu Päivi Kaikkonen, K-Systems Contacts Oy, Heinola

Paperi Cyclus print on valmistettu lajitellusta kierrätyspaperista ja sille on myönnetty joutsenmerkki. Paino Ecapaino Oy, Lahti

Raha-automaattiyhdistys tukee Asumisterveysliiton toimintaa.

Document info
Document views38
Page views38
Page last viewedThu Jan 19 06:52:25 UTC 2017
Pages12
Paragraphs371
Words4550

Comments