X hits on this document

535 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 76

Rumeenias otsustati taastada maa eraomandus 1990. aastal, maareformi reguleeriv seadus võeti parlamendi poolt vastu 1991. aasta veebruaris. Hiljem on regulatsiooni korduvalt täiendatud. 1991. aastal vastuvõetud seaduse kohaselt sai tagastamisele kuuluva maa maksimaalseks suuruseks olla kuni 10 ha perekonna kohta, käesoleval ajal on vastav määr 50 ha. Samuti määrati eraomandis oleva maa maksimaalseks suuruseks algselt 100 ha, kehtiv määr on 200 ha. Muutumatuks on jäänud minimaalne tagastamisele kuuluv maa pindala, milleks on 0,5 ha. Maareformi seaduse kohaselt võivad maa omanikuks saada maad kasutanud kooperatiivide liikmed, seejuures üleantava maa pindala ei tohi olla väiksem kui 0,5 ha. Peale maa omandamist ei olnud seda võimalik müüa 10 aasta jooksul. Seadusega on sätestatud isikud, kes saavad olla maa omanikud. 1991. aastal vastuvõetud seaduse kohaselt said maad omada üksnes riigis elavad Rumeenia kodanikud, hiljem on lubatud ka välismaal elavatel Rumeenia kodanikel omada maad. Regulatsioon sisaldab võimalust maakasutust ära võtta isikutelt, kes ei kasuta maad otstarbekalt. Riigimajandite valduses olevat maad ei tagastata, õigustatud isikutel on võimalus saada osakute omanikeks. Maareformi reguleerivate seaduste kohaselt olid maaomanikud vabastatud maamaksust algselt kuni 1996. aastani, hiljem on maksuvabastust pikendatud kuni 2000. aastani. Jõustunud muudatuste kohaselt on maad võimalik osta, müüa ning vahetada, seejuures on sätestatud isikute ring, kes omavad ostueesõigust (Aligica, Dabu 2003).

Rumeenias järgitakse maareformi käigus kahte põhimõtet:

maa tagastamine on vahendiks, et kompenseerida kollektiviseerimise ajajärgul tehtud ülekohut;

eelistatud on maade jagamine eraisikutele, kes tegelevad konkreetse põllumajandusliku tootmisega (Aligica, Dabu 2003).

Rumeenias oli maaomand enne maade natsionaliseerimist jagatud paljude omanike vahel suhteliselt väikeste tükkidena (ca 5 ha). Seega eeldatakse, et maade tagastamine ei põhjustata sotsiaalset kihistumist (Aligica, Dabu 2003). Isikutel, kellel reformi käigus ei ole võimalik maa omanikuks saada, on võimalik seda siiski kasutada vastavate liising-lepingute alusel. Suurte maaüksuste opereerimiseks loodi Rumeenias ühendused, mis koondasid nii teadmised kui ka ressursid (rahalised vahendid, tehnika jms) (Adams 1995).

Document info
Document views535
Page views535
Page last viewedFri Jan 20 08:04:00 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments