X hits on this document

598 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 76

Bulgaarias on kohaldatud täielikku restitustiooni põhimõtet, st üldjuhul taastatakse omand endistele omanikele ja nende järeltulijatele. Tagastamisele ei kuulu maad, mis on antud teise isiku kasutusse (Miller 2003).

Ungaris on maareformi käigus rakendatud nii maade tagastamist kui ka erastamist. Tagastamisele kuuluvad maad, mis olid ühistute kasutuses. Seejuures tagastatakse endistele omanikele 1/3 endisest maaomandist, ülejäänud osa kuulub kompenseerimisele. Lisaks saavad endised omanikud nende kasutuses olevat maad erastada (Sikk 1995).

Poolas on otsustatud maid mitte tagastada. Endistele omanikele kompenseeritakse õigusvastaselt võõrandatud vara erastamisosakutega, mis võimaldavad osta erastamisele kuuluvate ettevõtete aktsiaid. Maareformi läbiviimiseks moodustati riigimaafond (sisaldab nii väikemajandite kui ka riigimajandite maid), mis jaotatakse laiali kas erastamise või rentimise teel (Swinnen 1999).

Endisel Ida-Saksamaal reguleerib varade tagastamisega seonduvaid küsimusi lahendamata varanduslike küsimuste reguleerimisseadus (varandusseadus)4, mis võeti vastu 1991. aastal. Endises Ida-Saksamaal rakendatakse valdavalt kompenseerimist, kusjuures ettevõtete, talude jms tootmisobjektide tagastamise kohustuslikuks tingimuseks on investeeringute, äri- ja tootmisplaanide olemasolu (Sikk 1995). Tagastamata vara eest makstakse kompensatsioon rahas (Savas 1992).

Kehtiva regulatsiooni kohaselt on võimalik riiklikul haldamisel olevate ühepereelamute või puhke-eesmärkidel kasutatavate kruntide üürijatel või kasutajatel võimalik esitada taotlus asenduskrundi saamiseks, kusjuures väärtuste vahe kuulub kompenseerimisele.

Tagastamisele ei kuulu:

elamukrundid ja uute väikeaedade all olevad maa-alad. Eelnimetatu ei kehti kruntide ja hoonete kohta, kui omandamise aluseks olev tehing on sooritatud pärast 18. oktoobrit 1989.a;

4 Bekanntmachung der Neufassung des Vermögensgesetzes, Vorm 18. April 1991 /Bundessgesetzblatt Teil I; z 5702A, Ausgegeben zu Bonn am 26. April 1991 NR 26.

Document info
Document views598
Page views598
Page last viewedTue Jan 24 13:47:50 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments