X hits on this document

518 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 76

SISUKORD

Lühendid ja sõnaseletused…………………………………………………………….3

Sissejuhatus4

1Maareformid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides7

1.1Maailmas toimuvad maareformid7

1.2Maareformid Kesk- ja Ida-Euroopas9

2Omandi- ja maareformi üldpõhimõtted18

2.1Maade tagastamine21

2.2Maade erastamine25

2.2.1Ehitise mõiste maareformi seaduse tähenduses26

2.2.2Ostueesõigusega erastatava maa suuruse ja piiride määramine31

2.3Kohaliku omavalitsuse osa maareformi läbiviimisel.33

2.4Maareformi dünaamika37

2.4.1Maareformi dünaamika ja selle seos õigusliku regulatsiooniga37

2.4.2Maareformi seis Eesti Vabariigis tegevusvaldkondade lõikes seisuga 30. september 200443

2.4.3Maareformi kulg Tallinnas47

2.5Maareformi reguleerivate seaduste kohaldamisel ilmnenud probleemid51

2.5.1Õiguslikel alustel omandatud varast ilma jäämine51

2.5.2Lagunenud ehitiste juurde maa ostueesõigusega erastamine53

2.5.3Vastuolud tulenevalt ehitusseaduse jõustumisest53

2.5.4reformitava maatüki piiride ja suuruse määratlemisel ilmnenud probleemid57

Kokkuvõte64

Summary67

Viidatud kirjandus70

Document info
Document views518
Page views518
Page last viewedTue Jan 17 21:52:20 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments