X hits on this document

328 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 76

saavad reservatsioonid olla ajutise iseloomuga ning reservatsiooni tehes kohustuvad riigid selles osundatud mittevastavuse kõrvaldama. Eesti on möönnud omandireformi võimalikku ebakõla omandi kaitse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetega ning on kohustunud need puudused kõrvaldama. Ebakõla tunnistamine ei tähenda võimalust loobuda nõudest, et seadused peavad vastama põhiseadusele.”14

Kokkuvõttes on autor jõudnud järeldusele, et seni kuni ei ole reguleeritud “ümberasujate “ küsimus, on maareformi lõpetamine raskendatud.

14 Riigikohtu otsus 3-4-1-2-96 - RT I 1996, 87, 1558.

Document info
Document views328
Page views328
Page last viewedMon Dec 05 02:53:41 UTC 2016
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments