X hits on this document

527 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 76

saavad reservatsioonid olla ajutise iseloomuga ning reservatsiooni tehes kohustuvad riigid selles osundatud mittevastavuse kõrvaldama. Eesti on möönnud omandireformi võimalikku ebakõla omandi kaitse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetega ning on kohustunud need puudused kõrvaldama. Ebakõla tunnistamine ei tähenda võimalust loobuda nõudest, et seadused peavad vastama põhiseadusele.”14

Kokkuvõttes on autor jõudnud järeldusele, et seni kuni ei ole reguleeritud “ümberasujate “ küsimus, on maareformi lõpetamine raskendatud.

14 Riigikohtu otsus 3-4-1-2-96 - RT I 1996, 87, 1558.

Document info
Document views527
Page views527
Page last viewedWed Jan 18 21:08:39 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments