X hits on this document

602 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 76

maamaksu tasutakse, ei ole märgitud kui suure pindala eest tasutakse). Veelgi keerulisem on olukord kaasomandis olevate ehitiste puhul, kus omand on mõttelistes osades, kuid maarendise kviitungite põhjal on alust eeldada, et maamaksu tasuti erinevates suurustes, samas aga ei selgu kogu kasutatava maa pindala. Kindlasti oleks võimalik kasutada endisaegseid maamaksu määrade arvestamiseks olevaid andmeid, kuid see ei anna reeglina tulemust, sest ei ole teada konkreetsele isikule tehtud maksusoodustusi23.

23 Autor tugineb praktilistele kogemustele Tallinna Linnavalitsuse ametites maa ostueesõigusega erastamist korraldades.

Document info
Document views602
Page views602
Page last viewedTue Jan 24 15:04:54 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments