X hits on this document

322 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 76

omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg-le 2 otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi, kes omakorda võib delegeerida nende küsimuste lahendamise täitevorganile (Olle 2004).

Maareformile lähenemine erineb nii tihe- kui hajaasustusega aladel aga ka Tallinnas ja väikelinnades (Raud 1997). Suuremates omavalitsusüksustes on ilmselt ökonoomsuse ja otstarbekuse printsiipi arvestades õigustatud vastava otsuse tegemise õigus delegeerida valitsusele.

Maareformi läbiviimise kiirendamiseks Tallinnas on asutud ette valmistama dokumentatsiooni, millega antakse volitused ehitise vastavuse hindamiseks maareformi seaduses sätestatud tingimustele üle linnavalitsusele.

Kokkuvõttes nõustub autor M. Lemmensi väitega, mille kohaselt on kohalik omavalitsus läbi omavalitsusorgani maareformi tegelik elluviija ja vahetu korraldaja (Lemmens 1998).

Document info
Document views322
Page views322
Page last viewedSun Dec 04 12:15:07 UTC 2016
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments