X hits on this document

513 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 76

Sissejuhatus

Läbi aegade on vahelduvate põlvkondade jaoks olnud maaga seotud küsimused eluliselt tähtsal kohal (Astaškin 1998). Iga võimuvahetus Eesti territooriumil on endaga kaasa toonud maareformi ehk maasuhete ümberkorraldamise. Üldjuhul ongi maareformide eesmärgiks maa omandi- või kasutusõiguste ümberkorraldamine (Warriner 1969).

Kesk- ja Ida-Euroopas (sh Balti riikides) toimuvate maareformide eesmärk on sarnane: maa eraomanduse taastamine. Vaatamata ühisele eesmärgile erinevad riikide maareformid siiski vähemal või suuremal määral oma regulatsioonide ning meetodite poolest (Ka┼żlauskiene 1992).

Eestis toimuvate reformide üheks võtmeküsimuseks on nõukogude võimu poolt vägivaldselt pealesurutud omandisuhete muutmine. See pole mitte ainult meie riigi majandusliku arengu eeldus, vaid vältimatu samm liikumisel vaba ja demokraatliku ühiskonna poole.

Reformi mõiste olemusest tuleneb, et maareform ei saa olla lõpmatu, vaid on ajutise iseloomuga ühiskonnas läbi viidav muudatus. Käimasoleva maareformi käigus on korduvalt pikendatud mitmesuguseid reformi korraldamisega seonduvaid tähtaegu (näiteks on need seotud avalduste esitamise õigusega ning EVPde kasutamisega ning maa ostueesõigusega erastatava maa müügihinna määramise alustega) (Pajo 2000, 2001, 2002). Maa tagastamise ja erastamise toimingutega loodetakse spetsialistide hinnangul lõpule jõuda 2005. aasta lõpuks (Raidla 2003).

Seadusandja poolt kehtestatud regulatsiooni alusel tuleks maareform lõpetada 2006. aasta juuliks, mil lõppeb EVPde kasutusaeg. Ka tähtsamad riigi arengut puudutavad dokumendid käsitlevad maareformi võimaliku lõpetamisega seonduvaid tähtaegu, milleks on samuti pakutud 2005-2006 aastat. Näiteks märtsis 2003 avaldatud NATOga liitumise “Reformide ajakavakohaselt viiakse maareform, mis hõlmab hüvitamise, erastamise ja maa ülekandmise munitsipaal- või riigiomandist, lõpule lähema kahe aasta jooksul s.o 2005. aastal.

Document info
Document views513
Page views513
Page last viewedTue Jan 17 13:44:15 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments