X hits on this document

558 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 76

30. septembri 2004. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud pindalaga 1789,5 ha, so 22,1% kogu maakatastris registreeritud maast (joonis 7). Sellest 2004. aastal registreeriti 58,7 ha ( tabel 1).

Ostueesõigusega erastamisele kuuluv maa

30.septembri 2004. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud pindalaga 3186,5 ha, so 39,3% kogu maakatastris registreeritud maast (joonis 7). Sellest 2004. aastal registreeriti 71,0 ha (tabel 1).

Munitsipaalmaa

30.septembri 2004. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud pindalaga 1347,5 ha (16,6% katastris registreeritud maast, s.o 8,5 % linna territooriumist) (joonis 7), sellest 2004. aastal registreeriti 67,9 ha (tabel 1).

Riigi omandisse jäetud maa

30.09.2004. aasta seisuga oli maakatastris registreeritud pindalaga 1791,2 ha, so 22,1% kogu maakatastris registreeritud maast (vt Joonis 7). Sellest 2004. aastal. registreeriti 157,7 ha (Tabel 1).

Maareformi võimalik edasine areng Tallinnas33

Aluseks võttes Tallinna Linnaplaneerimise ameti andmed on Tallinna pindala: 159 km2. Harju Maakatastriandmetel on registreeritud 81 km2, ning registreerimata (reformimata) on 78 km2.

Maareformi läbiviimiseks esitatud lahendamisel olevate taotluste arvel suureneb katastrisse kantava maa pindala arvestuslikult u 50 km2 võrra, sealhulgas:

Tagastatav ja erastatav maa 6 km2 ( pindala on ligikaudne ja täpsustub maa tagastamiseks ja ostueesõigusega erastamiseks (ka korteriomandi seadmiseks) esitatud avalduste lahendamisel maa katastrisse kandmisel).

Linnale kuuluvate ehitiste krundid (u 300 maatükki) 5 km2 (munitsipaliseerimise menetlus on kavandatud lõpetada pärast tänavate maa munitsipaliseerimist).

Tänavate maa (u 750 maatükki) 11 km2 (munitsipaliseerimise menetluses on kogu tänavate alune maa).

33 Prognoos on koostatud Tallinna Maa-ameti juhtkonna poolt .

Document info
Document views558
Page views558
Page last viewedSun Jan 22 13:26:56 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments