X hits on this document

603 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 76

Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Käsutamine (ius dispondendi) seisneb asja juriidilise staatuse määramises. Eelkõige on selleks asja võõrandamine, asjaõigustega koormamine või võlaõigusliku lepingu alusel teise isiku kasutusse andmine(Nõmber, Soosaar 1999).

Eesti Vabariigi Põhiseaduse kohaselt on kodu on puutumatu. AÕSRSi § 14 lõikest 3 tulenevalt õiguslike alusteta püstitatud ehitise olemasolu ei saa olla aluseks selle maa suhtes MRS § 6 lõike 2 punkti 3 sätete kohaldamisele (Pärna, Kõve 1996). Viidatud MRS regulatsioon annab maa mittetagastamise alused juhul kui maal asuvad teisele isikule kuuluvad hooned või rajatised. MRSi kohaselt maad ei tagastata kui seal asuvad teisele isikule kuuluvad ehitised (Pajo, Grünberg 2004). MRS ei anna täpsustusi, et ehitised, milliste juurde maad ei tagasta, peaksid olema püstitatud õiguslikel alustel.

Praktikas on esinenud hulgaliselt juhtumeid, kus ehitise omandiõiguse üle vaidlust ei ole (Tallinnas nn endise Nõmme 103 kinnistu tagastamine jms) kuid asjaolu, et ehitisel puudub kas ehitusluba või siis maakasutus, on maa kuulunud õigusjärgsele omanikule tagastamisele. Maa kinnistamisel muutuvad ka seal paiknevad ehitised maatüki oluliseks osaks ehk lähevad üle õigusjärgsele omanikule ja senine omanik jääb temale kuuluvats varast ilma36.

Tallinnas on õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks esitatud taotlusi mitmete maatükkide osas, kus paiknevad ehitusloata püstitatud ehitisi, mis on olnud tsiviilkäibes (ost-müük, pärimine, kinkimine st notariaalne tehing) ning omandiõigus on tekkinud mitte ehitamise vaid omandamise läbi37.

36 Endise talukoha Nõmme 103 tagastamisega seonduv dokumentatsioon asub Tallinna Maa-ameti arhiivis.

37 Autor tugineb Tallinna Maa-ameti arhiivi dokumentidele.

Document info
Document views603
Page views603
Page last viewedTue Jan 24 18:40:10 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments