X hits on this document

324 views

0 shares

0 downloads

0 comments

67 / 76

Ehitusseaduse regulatsioonist tulenevalt ei ole õiguslike alusteta püstitatud hoonet sh elamut võimalik seadustada ning seega ei kuulu ostueesõigusega erastamisele ka maa, millel hoone paikneb.

Magistrant on jõudnud järeldusele, et vaatamata maareformi hoogustumisele alates 1996. aastast, ei ole olemasoleva regulatsiooni alusel ilmselt võimalik maareformi lõpetada 2006. aastaks, mil lõppeb EVPde kasutusaeg.

Analüüside tulemusena on leidnud kinnitust väide, et maareformi õigusliku regulatsiooni erinevad redaktsioonid on olnud keerulised ning vastuolulised ning seetõttu pidurdanud maareformi edukat läbiviimist. Seega on  kinnitust leidnud hüpoteesis püstitatud väide.

Kokkuvõttes võib asuda seisukohale, et maareform Eesti Vabariigis on jõudmas lõpule, ent lähiaastatel ei ole veel võimalik reformi lõppenuks kuulutada.

Document info
Document views324
Page views324
Page last viewedSun Dec 04 19:59:08 UTC 2016
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments