X hits on this document

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 76

1 Maareformid Kesk- ja Ida-Euroopa riikides

Maareformina mõistetakse maaomandile olevate õiguste ümberjagamist maatute, rentnike ja tegelike kasutajate vahel. See on kõige triviaalsem definitsioon, defineerides reformi selle kõige lihtsama elemendi järgi (Warriner 1969).

Majandusteadlane Solon Barraclouch märgib maareformi eesmärgiks maasuhete muutmise tulemusena põllumajandusliku maa võimalikult efektiivse kasutamise (Barraclouch 1999).

1.1 Maailmas toimuvad maareformid

Maailmas viiakse maareforme läbi erinevaid meetodeid rakendades. Meetodite valikul arvestatakse maareformi objekti ja muid asjaolusid. Majandusteadlaste aruteludes on kõlama jäänud arvamus, et maa ümberjaotamisel tuleks keskenduda suurettevõtete ebamajanduslikkusele ja sellest tulenevale vajadusele suurendada maa toodetavat tulu. Praktikas on siiski otsused, millest maareformi protsessis lähtutakse pigem poliitilised (Adams 1995).

Martin Adams on eristanud nelja põhimõttelist maareformi tüüpi:

Maaomanike reform (land tenure reform) - eesmärk on kooskõlastada/ korrigeerida omanike ja pärismaakasutajate vahelisi õigusi, arvestades majanduslike vajaduste muutumist (nt komiteede või maanõukogude loomine, et valvata tavaõiguse rakendamist, muuta informaalsed õigused formaalseteks, muuta maaomaniku ja kasutaja lepingu tähtaegu);

väline motivaator (external inducements) - valitsus algatab reformi sotsiaalsetel ja majanduslikel põhjustel ning juhib eksisteeriva omandiõiguse restruktureerimisele või päris uue õiguse loomisele (nt avaliku maa jaotamine, riigi kulutused eramaa parandamisele, riigi sponsoreeritud krediidikanalid, toetus erinevatele institutsioonidele, mis administreerivad maa vormistamistehinguid ja jaotusmehhanisme);

väline kontroll või seaduslik keeld omanikuõiguste rakendamisel (external controls) - natsionaliseerimine, kollektiviseerimine, restitutsioon;

Document info
Document views542
Page views542
Page last viewedSat Jan 21 08:38:47 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments