X hits on this document

546 views

0 shares

0 downloads

0 comments

71 / 76

Viidatud kirjandus

1.

15 SE II Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seadus: http://www.riigikogu.ee/?id=8989, 3. 03. 2004.

2.

552 SE I kolmas maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus,http://web.riigikogu.ee/ems/, 30. 08. 2004.

3.

Aasmäe, V. Maareform, Tallinn 1995.

4.

Adams, M. Land reform: New seeds on old ground. 1995, http://www.odi.org.uk/nrp/nrp6.html, 29.09.2004.

5.

Aedla, M. Kurjategijast maamõõtja täidab vaid seadust. // Ärielu, (1997), nr 2, lk 52-54.

6.

Aedla, M. Käesoleva aasta lõpuks pool maast reformitud. //Ärielu (1998), nr 4, lk 86-87.

7.

Aedma, A, Lopman, E, Parrest, N, Pilving, I, Vene, E. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu, 2004.

8.

Aligica, P. D., Dabu, A. Land Reform and Agricultural reform Policies in Romaniaś Transition to the Market Economy. // Eastern European Economics (2003), no 5, pp 49-69.

9.

Ammas, A. Väliseestlased riigi vastu kohtusse. // Eesti Päevaleht, (2004) 3. august.

10.

Andersons, A. Land administration system in Latvia- land userś benefit or problem? // Land use planning and land surveying´2000. Internaional scientific- methodical conference. Tartu, 2000.

11.

Antanavicius, A. Land reform and economic- legal premises for land market formation in Lithuania. // Land use planning and land surveying´2000. Internaional scientific- methodical conference. Tartu, 2000.

12.

Astaškin, A. Läti, Leedu ja Eesti maareformi iseärasused ja võrdlus. // Geodeet (1999), 20(44), lk 30-32.

13.

Astaškin, A. Maad peab peale valdamise ja kasutamise ka korraldama. // Geodeet (1998) nr17(41), lk 32-34.

14.

Barraclough, S. Land reform in developing countries: the role of state and  other actors. Geneva: 1999.

Document info
Document views546
Page views546
Page last viewedSat Jan 21 13:46:45 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments