X hits on this document

562 views

0 shares

0 downloads

0 comments

73 / 76

33.

Liitumine NATOga: Reformide ajakava http://www.vm.ee/est/nato/kat_328/3536.html, 25.10. 2004.

34.

Liiv, K. Avalike huvide kaitse omandireformi läbiviimisel. Magistritöö. Tallinn, 2001.

35.

Linnus, T. Maa erastamine hävinud ehitise juurde. // Maaleht (2004), 04. November, nr 45.

36.

Maa-amet kiri Arvo Uukivile 30.04.1999 nr 1-6/2110.

37.

Maa-ameti kiri Mark Kaljulaiule 02.06.2000 nr 12-1/2584.

38.

Maa-ametI kiri Maie Käbale  29.07.2003 nr 1-6/2126.

39.

Maa-ameti kiri Peedo Kesselile 16.06.2004 nr 12-1/5262.

40.

Maa-ameti kiri Sulev Roosile 10.11.2003 nr 12-1/6693 .

41.

Maakorraldusseadus – RT I 1995, 14, 169, viimane muudatus RT I 2002, 90, 521.

42.

Maareform täna 2. Õigusaktid ja kommentaarid. Tallinn, 1994.

43.

Maareform. Õigusaktide kogumik 2. Tallinn, 1995.

44.

Mauer, K. Õigusleksikon. Tallinn, 2000.

45.

Mereste, U. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001.

46.

Michnik. A. Postkommunistlik Euroopa ja demokraatia raskused. // Postimees (1990), 9. 11, nr 45.

47.

Mičurova, V. Maareform Lätis. // Eesti Majanduse Teataja (2002) nr 12 lk 5-8.

48.

Miller, R. L. Land Restitution in Pos- Communist Bulgaria. // Post-Communist Economies (2003), march, pp 75-89.

49.

Mugu, E. Do Municipalities need the municipal land? // Land use planning and land surveying´2000. Internaional scientific- methodical conference. Tartu, 2000.

50.

Munro- Faure, P. W. Land reform and the development of the markets in the process of trancitions. // Cambridge conference for National Mapping Organisations (1995).

51.

News from Ukraine. Ukrinform News Agency. Press- Release of the Embassy of Ukraine to the Republic of Estonia, (2004) 19 veebr.

52.

Nikonov, A. Agricultural Transition in Russia and the Other Former States of the USSR. // American Agricultural Economics Association, pp 1157-1162.

Document info
Document views562
Page views562
Page last viewedSun Jan 22 23:23:35 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments