X hits on this document

592 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 76

53.

Nõmber, A, Soosaar, A. Kaasomandis oleva eluruumi käsutamine. // Juridica (1999) 3, lk 134

54.

O´brien, D., Wegren, S., Patsiorkovski, V. Contemporary Rural Responses to Reform from Above. // The Russians Review (2004), no 63, pp 256-276.

55.

Olemasolevate plaanide alusel linnades ja kompaktse hoonestusega aladel katastriüksuste moodustamise kord, RT I 1995, 24, 345

56.

Ookaup, A. Reforms in Estonia (2002).

57.

Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta - RT 1991, 34, 427.

58.

Pajo, M, Grünberg, E. Maaõigus. Näidised ja kommentaarid. Täiendused ja muutatused seisuga November 2004. Tallinn, 2004.

59.

Pajo, M. Euroopa Liiduga ühinemine sunnib maareformi kiirendama. // Eesti Majanduse Teataja. (2002) nr 12, lk 4-16.

60.

Pajo, M. Maareform jätkub ja seadused muutuvad. // Eesti Majanduse Teataja (2001), nr 5(120), lk 13-21.

61.

Pajo, M. Maareform on jõudud teise poolde. // Eesti Majanduse Teataja (2000), nr 8 lk 12-18.

62.

Palabinska, A. Land privatization and land market in rural regions of Latvia. // Land use planning and land surveying. Internaional scientific- methodical conference 2000. Tartu, 2000.

63.

Polman, D. Omandireform ja saksamaale ümberasujad omandireformi õigustatud subjektina. // Juridica (1999) 3, lk 135-139.

64.

Põllumajandusreformi seadus – RT 1992, 10, 143 , viimane muudatus RT I 2003, 17, 95.

65.

Pärna, P., Kõve, V. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 1996.

66.

Rabinovich, B. Landed Property and Payment for Land During the Transition to a Market // Problems of Economics (1991) oct 61-69 pg.

67.

Raidla, J. Õiguspoliitika: probleemid ja perspektiivid. // Eesti Jurist (1991), nr 2, lk 85-86.

68.

Raidla, P. Kolmverand Eestist on tänaseks omaniku leidnud. // Äripäev (2003) 28.august.

Document info
Document views592
Page views592
Page last viewedTue Jan 24 11:44:23 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments