X hits on this document

523 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 76

69.

Raud, V. Maareformi pidurdab tehniline ja juriidiline bürokraatia. http://luup.postimees.ee:8080/leht/96/02/07/majandus.htm#kuues,01. 11 2004.

70.

Riigikohtu halduskolleegiumi määrus 3-3-1-28-99. Riigikohtu arhiiv.

71.

Riigikohtu otsus 3-4-1-5-02 - RT III 2002, 28, 308.

72.

Riigikohtu otsus 3-4-1-2-96. - RT I 1996, 87, 1558.

73.

Salumäe, R. Maareformi teravaim probleem. // Kultuur ja Elu (2000) nr 459.

74.

Savas, E. S. Privatization in Post- Socialist Countries. // Public Administration Review (1992), nr 6.

75.

Sikk, R. Restitustsiooniprogramm vajab reformimist. / Eesti Sõnumid (1995), 12. jaanuar, nr 9.

76.

Swinnen, J. The political economy of land reform choices in Central and Eastern Europe. // Economics of Transition (1999) november, nr 7, pp 637-664. pp 175-180

77.

Tael, S. Krundi suuruse määramine maareformi käigus. // Juridica, (1999) 3, lk 140.

78.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr 3/142/97. Tallina Ringkonnakohtu arhiiv.

79.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr II-3/191/97. Tallinna Ringkonnakohtu arhiiv.

80.

Tallinna Ringkonnakohtu otsus haldusasjas nr II-3/358/99. Tallina Ringkonna kohtu arhiiv.

81.

Telgmaa, J Maareform võiks alata. // Postimees (1991), nov. 26.

82.

Trutnev, E.K, Valletta, W, Yakuobov, O. Progress and Problems in Reforming Urban Lande Use and Development Regulation in Russian Federation. // Urban Studies (2004), no 7 pp 1269-1282.

83.

Tiido, H. Nõukogude maareform Eestis. Tallinn, 1960.

84.

Warriner, D. Land reform in principle and practice. Oxford, 1969.

85.

Wegren, S .K. Land reform in the former Soviet Union and Eastern Europe. London, 1998.

86.

Virma, F. Maakorralduse erinevusi maareformi käigus. // Geodeet (1998) nr 17(41), lk 6-7.

87.

Virma, F. Maareformi tempost. // Geodeet (1997) nr 12, lk 38-39.

Document info
Document views523
Page views523
Page last viewedWed Jan 18 15:32:41 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments