X hits on this document

500 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 76

ümberjaotamispoliitika (ka üle teatud mahu maa eksproprieerimine), omandiõiguse üleandmine eemalviibivatele maaomanikele või/ja välismaalastele;

maa omandi tagamine neile, kellel on selles osas tõendatavad nõuded ja luua ühtlasi baas arenguks (cofirmation of title) (Adams 1995).

Aasias ja Kesk-Idas toimunud maareformide objektiks oli peatada feodaalsuhted ja takistada kommunistlik revolutsioon. Reformid olid laiahaardelised, mille tulemusena loodi talurahva kui sõltumatute varaomanike klass. Tulemusena leevendati vaesust. Siiski, nagu märgib M. Adams, oli maareformi kontekst väga spetsiifiline. Nt Jaapanis murti suurte maaomanike võim ja purustati militaristlik klass. Koreas toimunud reform teostati põhjast tuleva kommunismiohu valguses, Taivanis suunas maareformi Hiina valitsus, kus võõrandati maa nende algsetelt pärisomanikelt. Reformid, mis toimusid Iraanis, Egiptuses, Iraagis ja Indias olid sarnased, ent vähem edukad mõjukate maaomanike poolt moodustatud opositsiooni tegevuse tagajärjel (Adams 1995).

Ladina-Ameerikas toimunud maareformide tagajärjel jaotati ümber kinnisvara. Ümberjaotavad reformid keskendusid keskmise suurusega feodaalsete haciendade muutmisele kapitalistlike töösuhetega farmideks (Adams 1995).

Aafrikas toimunud maareformide eesmärgiks oli maa ümberjaotamine-tagastamine põliselanikele. Näiteks Lõuna-Aafrikas oli kuni 1991. aastani u 80 protsendil elanikkonnast keelatud maad omada. Valitsuse otsused maareformi osas olid:

maa tagastamine (restitutsioon) - kohtu kaudu;

maa omandiõiguse reform - vaadatakse üle kehtiv poliitika, seadusandlus;

maa ümberjaotamine - lühiajaline ümberjaotamine pilootprogrammina, mille käigus pakuti finantse ja krediiti maaostuks jms (Adams 1995).

Maareformi ja agraarreformi mõisteid kasutatakse tihti vaheldumisi. Agraarreform, mida kasutatakse, et tähistada külma sõja ajal kommunistlikes riikides toimunud maareformi, muutis nii maa kasutajate ringi kui ka

Document info
Document views500
Page views500
Page last viewedTue Jan 10 08:44:51 UTC 2017
Pages76
Paragraphs700
Words15855

Comments