X hits on this document

309 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 50

Fred Abich: Kaeto gima achak awacho, mawawacho gi gin gik mane osewachi watemo mana golo. Koro machielo ne iwacho ni….

(Murmur in the background)

S p e a k e r : U w i n j o , l i n g u r u u n e ? U w i n j o w a w a c h o n i n g a n o g o l o p a c h e .

Fred Abich: Ibiro kuma akethono jamua, ibiro loso kuma aketho ling’a aling’a.

Speaker: Kama iketho cha.

Fred Abich: Kama aketho ibiro loso.

Speaker: In ema ibiro loso wabedi mana gi kue ka wawinjore ni wan joma wang’wana, wabedi mana gi kue.

Fred Abich: Koro kawatieko, ne iwacho ni jomoko nokoni ni joma oti okaw odhi ofungnegi kumoro. An to aneno ji joma oti osekonyo mang’eny ma onego ka ber to sirikal omi joma otigi misara moro dwe ka dwe ma joma otigo chamo. Ka isechopo higni piero auchi. Atieko. (Applause)

Com. Pastor Ayonga: Ngoja. Nataka kuwaambia hivi.

Speaker: Nyamazeni kwanza

Com. Pastor Ayonga: Mimi nangoja nyinyi mnyamaze ndipo niseme. Ninasema hivi, tusiwe wa Chairmen wengi hapa, mtu akitoa mawazo yake, hayo ni mawazo yake wacha aseme. Niliwaambia katika ile bill of rights kwamba kila mtu ana haki ya kusema. Anapoji-express kama yule kijana anaji-express, hayo ni mawazo yake hata kama unayapenda, usiyapende wewe nyamaza tu muwe wangwana. Niliambiwa kwamba watu wa Nyatike hapa ni wangwana na karibu mimi nilikuwa nataka kuweka ile tick, sasa mimi naona mkono yangu inaanza kutetemeka. Niweke au nifanye namna gani lakini hebu tusikize tu hata kama huyu anasema namna gani, huyu si Kenya, yeye ni mmoja wa Wakenya na hii yote tutaunganisha. Endelea na ufanye point, usitupe story, fanya point unayo.

John Owino: Basi kaka an, nyinga iluongo ni John Owino awuok e dala mar South East Kadem Owich. Paro ma osebedo kachanda ahinya en ohala man kuom dhano, e higni mang’eny asebedo ka aneno ka igoyo kuan ji kendo sama ikuano ng’ato aneno ni chal ka uriworu gi ng’ato e ohala moro to nyinga kod kuan man dalana kata manie

34

Document info
Document views309
Page views310
Page last viewedSat Jan 07 18:00:13 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments