X hits on this document

322 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 50

Soloist: Chorus:

Chike miloko chalo kama, Oromoregorego

Soloist: Chorus:

Jatelo ma momo, ma muofu be ok waduar , Oromorego nyaka loki

Soloist: Chorus:

Yawa chike ma iloko chalo kama, Oromorego

Soloist: Chorus:

Ni jatelo ma momo, ma muofu ok waduar, Oromorego nyaka loko

Soloist: Chorus:

Jatelo mawaduaro, Oromo aloka

Soloist: Chorus:

Manigi rieko, ma obuonge ne tiyo, Oroma aloko, Katiba nogo

Soloist: Chorus:

Jawa Katiba waloko, Oromo alaka,

Soloist: Chorus:

Makata idagi kata iyie, Katiba waloko Oromo aloka Katiba nogo

Soloist: Chorus;

Joma mine tang uru, Oromo aloka

Soloist: Chorus:

An kech ochopo ma un ema udhiyo nyime, Oromo aloka, Katiba nogo,

Soloist: Chorus:

Ni joma mine beduru gi kue, Oromo aloka,

Soloist: Churus:

Ka chike odonjo ma moko mama ema loko Oromo alaka , Katiba nogo

4

Document info
Document views322
Page views323
Page last viewedWed Jan 18 11:14:51 UTC 2017
Pages50
Paragraphs810
Words17365

Comments