X hits on this document

706 views

0 shares

0 downloads

0 comments

102 / 125

ISTORIJAT BUDŽETSKE KONTROLE U KNJAŽEVINI CRNOJ GORI 203

S početka XX vijeka Knjaževina Crna Gora, reformišući svoj nerazvijeni finansijski sistem, uvela je u pravni poredak Glavnu državnu kontrolu kao poseban računsko sudski organ kontrole javnih finansja, sa zadatkom da vrši "pregled svih državnih računa".

Zakon o Glavnoj državnoj kontroli, na prijedlog ondašnjeg Državnog savjeta, stupio je na snagu 10-tog maja i objavljen je 15 maja 1901. god., kao posebno izdanje u "Glasu Crnogorca".

Datum usvajanja ovog zakona mogao bi se uzeti za dan Državne revizorske institucije Crne Gore koja je, kao organ eksterne državne revizije, ponovo uvedena u pravni poredak Crne Gore 2004. god.

203  Prikaz o  Glavnoj Državnoj Kontroli "Posebne norme za državnu kasu", Pobjeda, maj 2007. god.

Document info
Document views706
Page views710
Page last viewedSat Jan 21 03:15:29 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments