X hits on this document

666 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 125

Za prvog predsjednika Glavne državne kontrole bio je biran Lazar Mijušković.

Mijušković je studije za rudarskog inženjera završio u Parizu.

Mijušković je zatim 1903 god. biran za ministra finansija, a kasnije je u dva navrata, 1906 i 1916 god., bio je i predsjednik crnogorske vlade.

Knjaževina Crna Gora, za to vrijeme, dobila je relativno moderan zakon i uz Zakon o državnom budžetu koji je stupio na snagu 01-vog maja iste godine, napravila značajan iskorak u reformi svog finansijsko-pravnog sistema.

Inače, prvi zapisi o državnoj reviziji vezani su za Englesku (1130 god) i odnosili su se na reviziju prihoda i troškova gradskih uprava. Prvo zakonsko regulisanje revizije pojavilo se 1844 god. u Aktu o engleskim dioničarskim kompanijama, a moderna revizija počinje sa 1939 god. kada je u SAD Institut (AICPA) izdao prvi Izvještaj o postupku revizije.

O tada do danas, skoro sve demokratske države uvele su poseban organ eksterne revizije završnog računa budžeta i ukupnih javnih finansija, koji se nazivaju računskim sudovima ili vrhovnim revizorskim institucijama. Italija je svoj Corte dei Conti formirala 14 avgusta 1862 god. a npr. počeci Njemačkog računskog suda (Bundesrechnungshof) vezuju se za 1714  god.

Istorija državnih budžeta u Crnoj Gori

Prvi javni budžeti u Crnoj Gori ustanovljavaju se statutima gradova Kotora (1458 god.) i Budve (1700 god.), a prvi državni proračun srednjevjekovne Crne Gore vezuje se za vladiku Danila i potiče iz 1723. god., koji je u osnovi bio spisak dužnika.

Državni budžet Crne Gore, u savremenom smislu, ustanovio je vladika Petar II Petrović Njegoš 1838. god. Budžet za tu godinu iznosio je 60.000 forinti, bio je podjeljen u 4 stavke i za njegovo sastavljanje i staranje o izvršenju bio je zadužen sekretar Milinković. Najveća stavka ovog budžeta bila je ruska pomoć od 38.000 forinti.

Pojam "Glavne kontrole" kao državnog organa revizije završnog računa budžeta u crnogorskoj pravnoj literaturi prvi put se pojavljuje u dokumentu pod nazivom "Popis državnog uredjenja Crne Gore" iz 1873 god.

Projektom reformi državne uprave Knjaževine Crne Gore iz 1879. god. Glavna kontrola, iz ruku suverena prelazi na posebno tijelo koje ima 5 članova, koje je imenovao Knjaz Nikola I. Zadatak Glavne kontrole, kao kolegijalnog organa, bio je da pregleda svake godine u novembru račune "sviju odjeljenja državne uprave" i podnose izvještaj Knjazu. Pored ustanovljene obaveze redovne godišnje kontrole ona je mogla, u pojedinim odjeljenjima i iznenadno zahtjevati račune na pregled.

Prva ozbiljnija kontrola državnih finansija u Crnoj Gori izvršena je 1891 god. kada je Državni Savjet donio odluku da se izvrši kontrola

Document info
Document views666
Page views670
Page last viewedWed Jan 18 16:30:06 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments