X hits on this document

733 views

0 shares

0 downloads

0 comments

104 / 125

finansijskog poslovanja „u svu državu“. Ministarstvo finansija izradilo je posebno uputstvo po kome se kontrola sprovodila, tako da je i pored nekvalifikovanosti kontrolora ona dala rezultate.  Otkrivene  zloupotrebe  u finansijskom poslovanju dovele su do toga da je nekoliko kapetana i državnih službenika otpušteno iz službe ili penzionisano.

Zakon o Glavnoj Državnoj Kontroli

Zakonom o Glavnoj državnoj kontroli, koji je imao 47 članova, podjeljenih u VIII glava, data su ovom ogranu vrlo velika ovlašćenja u postupku kontrole javnih finansija. On je imao zadatak da pregleda, ispita i likvidira račune, vodi brigu o realizaciji budžeta, da se ne prekorači ni jedan izdatak po budžetu i da se ne dozvoli prenošenju budžetskih iznosa iz jedne budžetske partije u drugu.

Svi državni organi bili su dužni da zaključe svoje godišnje račune i dostave ih Glavnoj kontroli koja je imala pravo "da sudi i rješava o nedostacima". Glavna državna kontrola trebala je da omogući valjanu primjenu Zakona o budžetu, da obezbjedi dosljednu realizaciju budžetskog sistema i da bude jedna od poluga u konstituisanju sistema samofinansiranja crnogorske države.

Kontrolu su vršili  "računoispitači", kako je zakon imenovao tadašnje državne revizore, koji su bili dužni svoje nalaze dostaviti članovima Glavne kontrole radi "nadrevizije" . Zakonom su bili uredjeni postupci redovne kontrole kao i postupci "vanrednog pregleda kasa".  

Prva revizija finasijskog poslovanja i budžetskih sredstava u Crnoj Gori, uradjena od strane Glavne državne kontrole, obuhvatila je period od 1890 do 1902 godine. Najveće nepravilnosti otkrivene su u radu Ministarstva finansija, Ministarstva pravde i Sanitetskog odjeljenja Ministarstva unutrašnjih djela. Posebno su bile izražene pronevjere u Upravi pošta, telegrafa i telefona gdje je nadjen manjak od 163.442 krune. O tog iznosa na teret tadašnjeg upravnika palo je čak 106.879 kruna. Odlukom Državnog savjeta upravnik je suspenodavan sa službe, a za naknadu duga sekvestrirana mu je imovina, od koje je kasnije jedan dio prodat za 70.000 kruna.

Prof. Dr Mirčeta Djurović u svom dijelu "Crnogorske finansije" posebno navodi ovaj slučaj pronevjere državnih sredstava i njihovog otkrivanja u postupku državne revizije.   

Ustavna pozicija državne revizije u Knjaževini Crnoj Gori

U Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru iz 1905. god. Glavna Državna Kontrola bila je posebno normirana u zasebnom dijelu XI Ustava (čl. 170 – 175).

Ustavna definicija ovog organa u čl. 170 glasila je: " Za prijegled državnijeh računa u Crnoj Gori postoji Glavna Državna Kontrola. Ona je zasebno državno nedleštvo i računski sud“

Document info
Document views733
Page views737
Page last viewedMon Jan 23 19:36:53 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments