X hits on this document

656 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 125

Vrhovni organ državne revizije Sjedinjenih Američkih Država “The U.S. Government Accountability Office” (GAO), nezavisna je institucija, osnovana u cilju pružanja podrške Kongresu u ispunjavanja njegovih utemeljenih  odgovornosti, prije svega u djelu kontrole javnih finansija SAD.

GAO, kroz svoje revizorske izvještaje i druge aktivnosti, pomaže Kongresu da unaprijedi rad i finansijsko postupanje drugih javnih institucija SAD-a, a sve u cilju ostvarivanja transparentnosti rada federalnih organa vlasti u „korist američkog naroda“. Zbog njegove osnovne aktivnosti, kontrole (revizije) trošenja novca poreskih obveznika Amerike, stekao je epitet „budnog oka Kongresa“.

Lider u državnoj reviziji

GAO je danas najprestižnija i vodeća državna revizorska institucija u svijetu. Osnovan je 1921. godine, donošenjem posebnog Zakona („akta“) o budžetu i računovodstvu, kojim su se poslovi revizije i računovodstva sa Državnog trezora prenijeli na posebni i nezavisan organ vrhovne državne revizije.

Osnovni razlog osnivanja GAO bile su posledice veoma lošeg stanja federalnog finansijskog menadžmenta SAD poslije I svjetskog rata. Troškovi rata doveli su do stvaranja velikog nacionalnog duga, što je uzrokovalo potrebu sprovođenja bolje kontrole javnih rashoda države.

Zakon o budžetu i računovodstvu utemeljio je GAO kao organ nezavisan od izvršne grane vlasti, koji ima „otvoren mandat“ da ispita načine korišćenja federalnih finansijskih sredstava. Kasnije su različitim zakonskim aktima, uloga i nadležnosti GAO prošireni ali ovaj „akt“ o budžetu i računovodstvu predstavlja fundament njegove funkcije i svih budućih aktivnosti.

Nakon 83 godine postojanja GAO (General Accountants Office) - Glavna kancelarija za kontrolu, promjenila je svoj naziv u (Government Accountability Office) Državna kancelarija za nadzor.

Potreba za promjenom imena nastala iz činjenice da se uloga i nadležnosti GAO konstantno šire i da “računovodstvo” nije više  jedina i glavna misija ove Institucije. GAO je evoluirala u jednu modernu i profesionalnu instituciju koja je izgradila čiji se identitet snažno povezuje sa ekonomičnošću, efektivnošću i efinaskošću rada federalnih organa SAD.

Transparentnost, integritet i nezavisnost

Document info
Document views656
Page views660
Page last viewedTue Jan 17 19:32:20 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments