X hits on this document

723 views

0 shares

0 downloads

0 comments

110 / 125

1998. god. od rada GAO Amerika je imala preko 20 biliona dolara direktnog finansijskog benefita.

Sljedeće, 2000. godine urađeni su izvještaji o reviziji reforme državne  bezbjednosti, vojnim mirovnim operacijama, poreskoj i kompjuterskoj politici, upravljanju ljudskim resursima i narušavanju bezbjednosti u organima uprave, a direktni finansijski benefiti koje je Amerika imala od preduzetih aktivnosti GAO iznosili su nešto više od 23 biliona dolara.

Finansijski benefit od rada GAO mjeri se brojem usvojenih i primijenjenih preporuka i stepenom povećanja efikasnosti usluga organa uprave, unapređenja načina rukovođenja i planiranja i trošenja budžeta.

Tokom prethodne godine predstavnici GAO su imali brojna izlaganja pred različitim komitetima i podkomitetima Kongresa. Teme su obuhvatale kontrolu oružja, zdravstvenu zaštitu, kompjutersku bezbjednost, čišćenje nuklearnih otpadaka, međunarodnu trgovinu, pitanja budžeta i reforme finansijskog upravljanja.

Interesantan je podatak da je GAO dao ukupno 2.054 preporuka za poboljšanja načina poslovanja federalne administracije, a do kraja 2007. godine primijenjeno je čak 82 % preporuka koje je GAO predložio prije pet godina.

Amblem GAO

Nakon osnivanja 1921. godine, GAO je usvojio amblem (grb-pečat) koji se koristi na svim zvaničnim dokumentima.

Amblem je izmjenjen 2004. godine kako bi se prilagodio korigovanom nazivu institucije.

      U centru amblema nalazi se grb koji je podijeljen sa 13 zvjezdica koje simbolizuju 13 prvih država SAD.

     Ispod zvjezdica nalazi se kupola zgrade američkog Kongresa koja asocira na povezanost GAO i Kongres kome podnosi svoje izvještaje.

      Iznad zvjezdica nalaze tasovi koji simbolizuju principe uravnoteženost i ispravnost, na kojima se zasniva rad GAO.

U desnom uglu je knjiga računa (budžet) sa ključem i perom koji simbolizuju osnovnu ulogu GAO - ispitivanje načina trošenja novca poreskih obveznika.

Ovaj dizajn upotpunjuju vijenac i bjeloglavi orao koji u kandžama drži američku zastavu.

*  I z v o r 204

204  "CG Ekonomist" broj 10, strana 76, januar 2008. god.

Document info
Document views723
Page views727
Page last viewedSun Jan 22 16:58:30 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments