X hits on this document

742 views

0 shares

0 downloads

0 comments

111 / 125

Njemački Savezni Računski sud

www.bundesrechnungshof.de

"Andjeo čuvar" njemačkih finansija

          Njemački Savezni Računski sud (Bundesrechnungshof) vrhovni je organ državne revizije - eksterne finansijske kontrole u Saveznoj Republici Njemačkoj.

       Ustavno i posebnim zakonima uredjen, zbog značaja funkcije koju obalvlja, ima nezavisnu poziciju u odnosu na saveznog predsjednika, oba doma sveznog parlamenta, Kancelara i saveznu vladu

Nadležnost Suda ogleda se u kontroli da li su javna sredstva utrošena svrsishodno i u korist gradjana i da li su javni poslovi obavljeni propisno i ekonomično.

Vršenjem revizije Sud ispituje pravilnost i uspješnost raspolaganja javnim finansijama i imovinom njemačke Federacije tj. ukupne federalne prihode i rashode, koji na godišnjem nivou iznose preko 560 milijardi eura, sa ciljem da kroz revizorske izvještaje omogući saveznom parlamentu kvalitetnu kontrolu rada Vlade.

Njemačka (Deutschland.de) sa svojih 80 miliona stanovnika treća je ekonomska sila svijeta (poslije SAD-a i Japana) i zemlja sa najačom ekonomijom u Evropi sa prosječnim prihodima od 25.000 eura po glavi stanovnika.

Organizacija Suda

Sjedište i glavna kancelarija Suda nalazi se u Bonu, a jedan ogranak smješten je u Postamu, gdje je prije skoro 300 godina, u tadasnjoj Pruskoj ustanovljena prva institucija za eksternu reviziju. Federal Court of Audit (eng.) i 9 regionalnih revizorskih sudova, nadležnih za reviziju finansijskog poslovanja 16 njemačkih federalnih država – pokrajni, raspolaže sa oko 1.300 revizora i revizorskog osoblja.

Reginalni revizorski sudovi nalaze se u Berlinu, Frankfurtu na Mjani, Hamburgu, Hanoveru, Koblencu, Kelnu, Magdeburgu, Minhenu i Študgardu. U sjedištu Suda u Bonu nalazi se oko 650 zaposlenih, rasporedjenih u IX divizija (sektora) specijalizovanih za reviziju posebnih djelova javnog sektora.

Članovi Saveznog Računskog Suda (Senata) imaju ustavno definisani status koji predpostavlja "sudijsku nezavisnost". Sud samostalno donosi odluke o subjektima revizije i niko, pa čak ni Savezni parlament (Bundestag), ne može "naložiti" reviziju.

Document info
Document views742
Page views746
Page last viewedTue Jan 24 05:39:14 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments