X hits on this document

655 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 125

Bundesbank). Predmet revizije su i privredna društva koja dobijaju javna sredstva i tada se pored samog subjekta revizije kontroliše i javna administracija koja je odobrila sredstva. Isto važi i za akcionarska drštva u kojima Savezna država ima učešće u akcijskom kapitalu.

Kod samostalih pravnih subjekata koja vrše javna ovlašćenja dodatno se ispituje funkcija (efektivnost) nadzora koje su dužna sprovoditi nadležna ministarstva.

Revizijom su obuhvaćeni privredni subjekti kao što su Deutasche Bahn AG (bivša nacionalizovana Njemačka željeznica) ili Telekom AG (bivša nacionalizovana Pošta i Telekomunikacije) .

Ne postoje zabrane u  pogledu oblasti koje se ne mogu "tretirati" revizijom, ali se izdvajaju odredjene oblasti koje na osnovu ustava uživaju posebnu zaštitu npr. sloboda medija ili sloboda udruživanja.

Ustavna pozicija i normativno uredjenje Suda

U Ustavu Savezne Republike Njemačke (Grundgesetz – osnovni zakon) Savezni Računski Sud normiran je u finansijskom dijelu Ustava (čl. 114) u odjeljku "Podnošenje završnog računa".

Ustavom Savezne Republike Njemačke predvidjeno je da:

(i) Savezno ministarstvo finansija priprema godišnji završni račun o svim prihodima i rashodima, kao  i o ukupnoj imovini i obavezama, i dostavlja ga u oba doma Parlamenta, do kraja naredne finansijske godine radi oslobađanja od obaveza Savezne Vlade".

(ii) Bundesrechnungshof, čiji članovi imaju nezavisna sudijska ovlašćenja, vrši reviziju računa i ispituje djelotvornost, pravilnost i zakonitost upravljanja finansijama. Bundesrechnungshof neposredno podnosi godišnji izvještaj u oba doma Parlamenta i Saveznoj vladi. Ovlašćenja Bundesrechnungshof-a utvrđena su saveznim zakonima.

Bundesrechnungshof je "kolegijalno tijelo bez sudske funkcije", ali sa kolegijalnim postupcima odlučivanja sličnim kao kod sudova (npr. Najvyssi kontrolni urad u Češkoj Republici ili Algemene Rekenkamer u Holandiji).

Evropski revizorski sud ustanovljen je i funkcioniše u sklopu ove vrste organa državne revizije.

Sud (Senat) je kolegijalni organ, a Predsjednik Suda vrši funkciju šefa sudske administracije ali ne i "šefa" Suda. Predsjednik Suda od maja 2002. god. je Prof. Dr Dieter Engels, koji prateći ustanovljenu tradiciju ex officio vrši i funkciju federalnog (saveznog) "ispitnog" zastupnika (Federal Performance Commissioner).  

U Njemačkoj se na godišnjem nivou izvrši od 1.100 do 1.300 revizija (kontrola) i 90% rezltata revizije bivaju prihvaćeni od strane kontrolisanih subjekata, na način što subjekti revizije potvrde da će na osnovu revizorskih

Document info
Document views655
Page views659
Page last viewedTue Jan 17 19:23:52 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments