X hits on this document

734 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 125

Nepostojanje institucionalne kontrole, ovog tipa, ostavlja otvoren prostor da se od strane javnopravnih subjekata, kojima su povjerena javna dobara, ista koriste na nezakonit, neekonimačan ili neefikasan način6.

Državna revizija, predstavlja dio nezavisnog sistema kontrole u državi, koji doprinosi unapredjenju odgovornosti nosioca javnopravnih funkcija i transparentnosti rada i upravljanja u javnom sektoru. .

Potreba da se institut eksterne revizije, primjenom naučnih metoda, izuči, valjano prezentira i daju odredjene preporuke, u cilju njegove buduće, uspješnije, primjene na nacionalnom nivou inperatv je u procesu evropske profilacije crnogorskog društva.

Eksterna revizija sastoji se od radnji koje imaju za cilj da obezbjede:

uspješno planiranje, izvršenje i kontrolu budžeta, korišćenje javnih dobara u skladu sa pozitivnim propisima i da su ista koriste u ostvarivanju ciljeva koje su utvdjeni programima donesenim od predstavničkih tijela i vlade kao izvršnog organa.

Nepostojanje institucionalne kontrole, ovog tipa, ostavlja otvoren prostor da se političke odluke, npr. parlamenta prilikom usavjanja završnog računa budžeta, donose bez prethodno obezbjedjenog stručnog mišljenja i da se od strane javnopravnih subjekata, kojima su povjerena javna dobara, ista koriste na nezakonit, neekonimačan ili neefikasan  način.

Eksternu kontrolu javnog sektora moguće je ostvariti samo kroz postupak revizije koju sprovodi nezavisan, samostalan i specijalizovan organ državne revizije. Izvještaj o utrošku javnih prihoda i načinu upravljanja državnom imovinom sačinjen samo od ministarstva finansija  kao upravnog organa izvršne vlasti (interna kontrola), koji se podnosi preko vladinog završnog računa Skupštini nije, po mjerilima savremene demokratije, dovoljan.

Državna revizija, dakle, predstavlja dio nezavisnog sistema kontrole u državi, koji doprinosi unapredjenju odgovornosti nosioca javnopravnih funkcija i transparentnosti rada i upravljanja u javnom sektoru.

Kontrola i kontrolni nezavisni mehanizmi postaju nov i nezaobilazan parametar u definisanju stepena demokratske izgradnje svake državne zajednice. Eksternu kontrolu javnog sektora moguće je ostvariti samo kroz postupak revizije koju sprovodi državni organ koji je ustavno definisan kao vrhovni, nezavisan i samostalan.

Sve su to razlozi koji su naveli razvijene demokratske države da, od strane predstavničkog organa, formiraju Vrhovne revizorske institucije kao funkcionalno, organizaciono i finansijski nezavisne institucije kontrole javnog sektora, zadužene za sprovodjenje eksterne državne revizije. To je otvorilo pitanje institucionalnog uredjenja ovih organa, potrebu njihovog proučavanja sa aspekta efekata kontrole i razvoja instrumenata unapredjenja procedura i revizorskih standarda.

6 mr B. Radulović, Eksterna revizija javnog sektora, praktikum DRI, Podgorica 2008. god.

Document info
Document views734
Page views738
Page last viewedMon Jan 23 21:07:23 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments