X hits on this document

680 views

0 shares

0 downloads

0 comments

120 / 125

Ekspert – Lice ili firma sa specijalnim kvalifikacijama, znanjem i iskustvom u odredjenoj oblasti izvan računovodstva i revizije.

Finansijski sistemi – Procedura pripreme, zavođenja i izvještavanja o pouzdanim podacima koji se tiču finansijskih transakcija.

Interna kontrola – Cjelokupan sistem finansijske i druge kontrole, uključujući organizacionu strukturu, metode, procedure i internu reviziju, koji postavlja neka uprava unutar svojih okvira, u cilju pomaganja pri vođenju poslova subjekta revizije na zakonit, ekonomičan, efikasan i efektivan način; obezbjeđivanje poštovanja pravila uprave; očuvanje sredstava; obezbijeđivanje tačnosti i cjelovitosti računovodstvenih iskaza; i izrada finansijskih i upravnih informacija na vrijeme i pouzdano.

Interna revizija – Funkcionalni način kojim neka uprava dobija uvjerenje od svoje jedinice da procesi koji izazivaju finansijske uticaje funkcionišu na način koji će minimalizirati mogućnost krađe, greške ili neefikasnog ili neekonomičnog poslovanja. Ona ima mnoge karakteristike eksterne revizije ali može samo da izvršava uputstva na nivou uprave kojoj odgovara.

Izvještaj – Pismeno mišljenje revizora, ili druge primjedbe vezane za skup finansijskih izjava proistekle iz revizije finansija ili revizije pravilnosti, ili nalazi revizora po izvršenoj reviziji.

Javna odgovornost – Obaveza pravnih ili fizičkih lica, uključujući javna preduzeća i organizacije, u kojima država ima udjela u vlasništvu, da se odazovu finansijskim, upravnim i programskim odgovornostima koje su im povjerene, i da izvještavaju one koji su im te odgovornosti prenijeli.

Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) – Međunarodno i nezavisno tijelo koje ima za cilj da promoviše razmjenu ideja i iskustava među vrhovnim revizorima u sferi kontrole javnih finansija.

Mišljenje – Pismeni zaključak revizora u vezi sa određenim brojem finansijskih iskaza, kao rezultat finansijske ili regularne revizije.

Nadzor – Osnovna pretpostavka u reviziji koja zahtjeva pravilno vođstvo, uputstva i kontrolu na svim stupnjevima, kako bi se obezbjedile kompetentne, efektivne veze između aktivnosti, procedura i standarda koji se izvode i koje treba ostvariti.

Načela – Osnovne pretpostavke, jedinstvena načela, dosledni principi i uslovi koji predstavljaju opšti okvir za razvoj standarda revizije.

Nalazi, zaključci i preporuke – Nalazi predstavljaju posebnu evidenciju koju je prikupio revizor kako bi odgovorio ciljevima revizije; zaključci su izjave koje revizor izvodi iz tih nalaza; preporuke su tokovi djelovanja koje revizor predlaže u vezi sa ciljevima revizije.

Nezavisnost – Sloboda koju VRI ima, a tiču se revizije, da se ponaša u skladu sa svojim ovlašćenjima, bez spoljašnje direktive ili uplitanja bilo koje vrste.

Document info
Document views680
Page views684
Page last viewedThu Jan 19 06:42:43 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments