X hits on this document

718 views

0 shares

0 downloads

0 comments

121 / 125

Obim revizije – Okvir ili opseg revizije i predmet revizije.

Opšti standardi – Kvalifikacije i kompetentnost, neophodna nezavisnost i objektivnost, i dužna pažnja, koji se zahtijevaju od revizora prilikom kompetentnog, efikasnog i efektivnog izvršenja zadataka vezanih za terenske standarde i standarde izvještavanja.

Planiranje – Definisanje ciljeva, određivanje principa i određivanje prirode, svrhe, obima i vremena u vezi sa procedurama i kriterijumima koji su potrebni da bi se postigli ciljevi.

Postupak revizije – Kriterijumi, uputstva ili detalji obuhvaćeni programom revizije koje treba sprovesti sistematično i uz rasuđivanje.

Revizorski dokaz – Saznanja koja predstavljaju osnovu za mišljenje, zaključak ili izvještaj revizora ili VRI.

Kompetentno: podatak koji je kvantitativno dovoljan i adekvatan da se završi proces revizije; i kvalitativno je neparcijalan tako da uliva povjerenje i da se na njega može osloniti.

Relevantno: podatak koji je od značaja za cilj revizije.

Prihvatljiv: podatak koji je ekonomičan u smislu da troškovi za njegovo dobijanje odgovaraju cilju koji je revizor ili VRI htio da postigne.

Radni papiri – Dokumentacija koju je revizor prikupio ili kreirao kako bi dokumentovao izvršeni posao i stekao osnovu za izražavanje mišljenja.

Revizorsko uzorkovanje – Primjena postupaka revizije na manje od 100% stavki koje čine saldo na računu ili grupu transkacija, uz uslov da sve stavke iz uzorka imaju šansu da budu odabrane.

Revizija pravilnosti – Provjera finansijske odgovornosti subjekata revizije, uključujući ispitivanje i procjenjivanje finansijskih izvještaja i davanje mišljenja u vezi sa finansijskim izvještajima; provjera finansijske odgovornosti državne uprave kao cjeline; revizija finansijskih sistema i transakcija, uključujući procjenju usaglašenosti sa pravosnažnim statutima i regulativama; revizija interne kontrole i funkcionisanja interne kontrole; revizija «čestitiosti» i «doličnosti» odluka uprave koje su donijete unutar subjekta revizije; i izvještavanje u vezi sa bilo kojim drugim pitanjem koje se javi posredno ili neposredno tokom vršenja revizije a za koje VRI smatra da ga treba provjeriti.

Revizija uspjeha – Revizija ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti s kojom subjekat revizije upravlja svojim finansijskim sredstvima prilikom obavljanja svojih dužnosti.

Revizija menadžmenta (upravljanja) – Analiza javne potrošnje u svjetlu opštih principa dobrog upravljanja.

Revizorska ovlašćenja (mandat) – Revizorska odgovornost, ovlašćenje, sloboda odlučivanja i dužnosti date VRI po Ustavu ili zakonu neke države.

Revizorski dokaz – Informacija koju je revizor dobio u toku izvodjenja zaključka i na kojoj zasniva mišljenje.

Document info
Document views718
Page views722
Page last viewedSun Jan 22 03:54:41 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments