X hits on this document

709 views

0 shares

0 downloads

0 comments

122 / 125

Revizorski standardi – Standardi revizije, predstavljajući minimum uputstava za revizora, koji pomažu prilikom određivanja u kojoj će se mjeri primjeniti postupci i procedura revizije kako bi se ispunio cilj revizije. Oni su kriterijumi ili mjerila na osnovu kojih se procjenjuje kvalitet rezultata revizije.

Sistem računovodstvene kontrole – Niz postupaka za koje se smatra da su dio sistema ukupne interne kontrole čija je svrha realizacija računovodstvenih ciljeva jedinice. To obuhvata usaglašenost sa računovodstvenim i finansijskim principima i procedurama, čuvanje finansijskih sredstava jedinice i pripremanje pouzdanih finansijskih izvještaja.

Standardi terenskog rada – Okviri unutar kojih revizor sistematski ispunjava ciljeve revizije, uključujući planiranje i nadzor revizije, prikupljanje mjerodavnih, relevantnih i prihvatljivih podataka, i adekvatno proučavanje i evaluacija internih kontrola.

Standardi izvještavanja – Okviri u kojima revizor može da podnese rezultat revizije, uključujući smjernice vezane za formu i sadržaj izvještaja revizora.

Statističko uzorkovanje – Postupak uzorkovanja koji se zasniva na slučajnom izboru uzorka i primjeni teorije vjerovatnoće u ocjenjivanju rezultata uzorkovanja, uključujući mjerenje rizika korišćenja uzorka.

Suštinski testovi – provjere koje se vrše da bi se pribavio revizijski dokaz radi otkrivanja materijalno značajnih grešaka u finansijskim izvještajima.

Vrhovna revizorska institucija (VRI) – Javno tijelo države koje, kako god bilo osmišljeno, konstituisano ili organizovano, zakonom izvršava funkciju najviše javne revizije države.

Document info
Document views709
Page views713
Page last viewedSat Jan 21 05:12:53 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments