X hits on this document

663 views

0 shares

0 downloads

0 comments

124 / 125

8.

Slobodan KOMAZEC

Žarko RISTIĆ

JAVNE FINANSIJE

Beograd, 2001

9.

Slobodan BARIĆ,

Budimir STAKIČ

Marko IVANIŠ

JAVNE FINANISJE, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Beograd, 2006

10.

Božidar RAIČEVIĆ

JAVNE FINANSIJE,

Beograd, 2005

11.

Božidar JELČIĆ

FINANSIJSKO PRAVO I FINANSIJSKA ZNANOST, Zagreb, 1998. god.

12.

Branislav RADULOVIĆ

REVIZIJA JAVNOG SEKTORA

Podgorica, DRI, 2008. god.

13.

Mirko ANDRIĆ,

Branko KRSMANOVIĆ

Dejan JAKŠIĆ

REVIZIJA – TEORIJA I PRAKSA

Subotica, 2004

14.

Rick HAYES Aenold SCHILDER

Roger DASSEN Phulip WALLAGE

PRINCIPI REVIZIJE

Medjunarodna perspektiva

Banja Luka, 2002

15.

Internacional Federation of Accountants,

grupa autora IFAC-a

MEDJUNARODNI RAČUNOVODST. STANDARDI ZA JAVNI SEKTOR, New York, 2004. god.

16.

Internacional Federation of Accountants,

grupa autora IFAC-a

MEDJUNARODNI STANDARDI

I SAOPŠTENJA REVIZIJE, UVJERAVANJA I ETIKE,

New York, 2004. god.

17.

Grupa autora– POPOVIČ, DABOVIĆ, PAVLOVIĆ, GUZIJAN, POPOV...

BUDŽETSKI POSTUPAK I KONTROLA BUDŽETA,

Podgorica, 2005. g.

ZAKONI I DRUGI PROPISI

18.

Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore

„Sl. list RCG“, br. 28/04, 27/06,78/06,17/07

19.

Uputstvo o metodologiji rada Državne revizorske institucije

„Sl. list RCG“, br. 02/05

20.

Poslovnik Državne revizorske institucije

„Sl. list RCG“, br.50 /07

21.

Pravilnik o polaganju ispita za državnog revizora

„Sl. list RCG“, br. 44/06

22.

Zakon o budžetu Crne Gore

"Sl. list RCG", br. 44/01, 44/01, 71/05

23.

Zakon o računovodstvu i reviziji

„Sl. list RCG“, br. 69/05

24.

Uputstvo o obavljanju revizorskih poslova u Republici Crnoj Gori

„Sl. list RCG“, br. 59/02

članci

25.

Milan DABOVIĆ

"Revizija budžeta i izvještavanje", RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA, br.3/07,

Document info
Document views663
Page views667
Page last viewedWed Jan 18 10:29:58 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments