X hits on this document

760 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 125

1.12.3.

Završni račun i kontrola budžeta

Osnovni instrument preko kojeg se sprovodi kontrola javnog sektora je završni račun budžeta. Njegovim donošenjem završava se poslednja budžetska faza. Za razliku od budžeta koji je plan javnih prihoda i rashoda završni račun budžeta predstavlja "dokument o tome kako je taj plan ostvaren" 41 . Bez završnog računa pravo predstavničkog organa da odobrava budžet bilo bi ne samo krnje, nego bi se moglo reći da bi skoro bilo i bespredmetno“42 zaključuje prof. Tišma.

Završni račun i budžet imaju zajedničke karakteristike.  Oba dokumenta se: javno objavljuju, usvajaju u parlamentu, primjenjuju iste klasifikacije za iskazivanje javnih prihoda i rashoda, imaju istu tehničku strukturu – čini ih opšti i posebni dio.

Pomoću završnog računa budžeta predstavnički organ – skupština  kontroliše izvršenje budžeta.

Vrhovni nacionalni zakonodavni organ (Skupština, Parlament, Kongres, Duma, Senat, Sabor, Sejm..), konstituisan kao predstavničko tijelo od izabranih poslanika, vrlo heterogene profesionalne i druge strukture, kao donosilac državnog proračuna, nije u mogućnosti kvalitetno obaviti kontrolu upravljanja i trošenja javnih sredstava, ukoliko ne raspolaže sa nalazima vrhovnog organa državne revizije, koji treba da im kompetentno, stručno i nepristrasno pomognu prilikom izjašnjenja o završnom računu državnog budžeta.

Eksterna revizija javnog sektora koju sprovodi SAI43 – vrhovni organ državne revizije podrazumjeva reviziju završnog računa budžeta i izradu izvještaja o izvršenoj reviziji, koji se podnosi predstavničkom tijelu. Na osnovu izvršene eksterne revizije završnog računa može se doći i do ocjene o tome u kojoj mjeri sistem javnih prihoda i rashoda odredjene zemlje odgovara planiranoj politici i ciljevima te zajednice. Završnom računu, tj. političkoj kontroli izvršenja budžeta ne pridaje se u svim zemljama istovjetan značaj. U Velikoj Britaniji ili SAD-u 44 usvajanju završnog računa poklanja se mnogo veća pažnja nego usvajanju budžeta, dok je u Francuskoj ili Njemačkoj obrnut slučaj.

U pojedinim državama usvajanjem završnog računa državnog budžeta daje se i formalna razrješnica vladi – potvrdjuje se da se vlada pridržavala utvrdjene politike u vodjenju finansijske aktivnosti države45.

41 Gordana Jeknić-Paović, nav. delo, str. 224

42 T. Tišma, Javne finansije, Informator, Zagreb, 1964, str. 311

43 kratica SAI označava - Sumpreme Audit Institution (eng); u prevodu vrhovna revizorska institucija

44 G.Jeknić Paović "Budžetsko pravo", Podgorica, 2007. god., str.

45 B. Jelčić, Financijsko pravo i financijska znanost, Zagreb 1998. god. strana 514

Document info
Document views760
Page views764
Page last viewedWed Jan 25 02:28:48 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments