X hits on this document

712 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 125

Ministarstvo finansija vrši reviziju računovodstvenih dokumenata, primitaka, ugovorenih obaveza i izdataka. Kao subjekti revizije definisane su sve potrošačke jedinice, vanbudžetski fondovi i jedinice lokalne samouprave, kao i pravna lica koja koriste sredstva dobijena iz budžeta države.

Pod poslovima interne revizije podrazumjeva se:

Ocjena rada i funkcionisanje unutrašnje kontrole u pogledu primjene propisanih pravila i postupaka;

Kontrola primjene zakona u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja i zakonitog korišćenja sredstava;

Procjena ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja i namjenskog korišćenja budžetskih sredstava;

Uspostavljanje saradnje sa institucijama zaduženim za spoljnu i unutrašnju reviziju i drugim subjektima iz oblasti revizije;

Izvještavanje o izvršavanju godišnjeg plana revizije.50

Modeli funkcionisanja Interne kontrole mogu podjeliti na dvije grupe:

Centralizovani model

Države evropskog kontinentalnog prava (Francuska, Portugal, Španija itd.) imaju organizaciju interne kontrole zasnovanu na centralizovanom modelu i to na način da je to uglavnom sektor ministarstva finansija.

Decentralizovani model

U drugim državama (Velika Britanija, Švedska, Holandije, Norveška i td) interna kontrola je decentralizovana i nalazi se u samim ministarstvima i drugim korisnicima budžeta koji je sprovode i koji su odgovorni za realizaciju njenih ciljeva. Medjutim i kod odovg modela centralno ministarstvo zaduženo za poslove finansija ima odgovornost za funcionisanje cjelokupnog sistema internih kontrola na niovu države.

U pojedinim državama interna kontrola je organizovana kao:

Generalno računovodstvo Ministarstva finansija (Italija),

Generalna inspekcija 51 (Francuska),

Finansijski kontrolori (Evropska unija)52.

U Francuskoj,53 postoje specijalizovani upravni organi kojima je isključiva nadležnost da kontrolišu izvršenje budžeta (Inspection Generale) i koji su za svoj rad direktno odgovorni ministru finansija.

Unutrašnja finansijska kontrola u javnom sektoru (PIFC – Public Internal Financial Control) pordrazumjeva cjelokupni, objedinjeni sistem koji uspostavlja Vlada radi kontrolisanja i revizije korišćenja budžetskih sredstava i sredstava EU. Obuhvata:

-

sve mjere za kontrolu svih državnih prihoda, rashoda, imovine i obaveza

50 Isto, čl. 57.

51 (fr.) Inspection Generale

52 Gordana Jeknić-Paović, nav. delo, str. 224

53 Danilo Aleksić, Finansije i finansijsko pravo, Podgorica, 1994, str. 243.

Document info
Document views712
Page views716
Page last viewedSat Jan 21 19:49:49 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments