X hits on this document

658 views

0 shares

0 downloads

0 comments

33 / 125

U Crnoj Gori ova institucija prvi put je formirana 1901. god., mada savremena eksterna revizija postoji tek od 2004. god.

Skupština Crne Gore prvi je put je u julu 2005. god., preko svog nadležnog odbora,55 razmatrala Godišnji izvještaj Državne revizorske institucije, a u decembru iste godine usvojila je Završni račun budžeta sa preporukama Institucije, što se smatra i faktičkim početkom efektivne eksterne revizije savremene crnogorske države.

2.2.1.Medjunarodni principi za formiranje nacionalnih organa eksterne kontrole javnog sektora

Prilikom formiranja eksterne finansijske kontrole kao minimum medjunarodnih standarda odredjuje se sljedeće:

državni organ za finansijsku kontrolu trebalo bi da bude ustanova izvan hijerarhije izvršne vlasti, tj. trebalo bi da bude eksterni organ vlasti;

da donosiocima odluka (rukovodeći kadrovi) ustav garantuje sudijsku nezavisnost;

da garanciju za postojanje kontrole vlasti dobije preko ustavnih odredbi;

da svoje odluke donosi na osnovu vijećanja u kolegijumu;

da se suzdržava od ocjenjivanja političkih odluka;  

da rukovodeći kadrovi institucije budu imenovani od strane skupštine.56

INTOSAI-a57 standardi (čl. 73) predvidjaju da "vrhovne revizorske institucije, koje su najčešće organizovane na kolegijalnoj osnovi treba da osiguraju nezavisnost svojih članova raznim garancijama, posebno načelom stalnosti i nezavisnosti funkcije, po uzoru na sudije".

2.2.2.Razlika izmedju eksterne i interne revizije

Interna i eksterna revizija, u osnovi razlikuju se po:

Vrsta revizije

Ko vrši reviziju

Obuhvatu revizije

Karakter nezavisnosti

INTERNA

Upravni organ – ministarstvo

Revizija pravilnosti

Odgovorna ministru finansija

EKSTERNA

Vrhovni organ državne revizije

Revizija pravilnosti i „3 e“ revizije

Samostalna i nezavisna

.

Eksterna i interna revizija su u cilju komplementarne, s tim da je pogrešno eksternu reviziju posmatrati kao "superreviziju" prethodno sprovedene interne revizije58. Prilikom eksterne revizije državni revizor vrši pregled ranije izvršene interne revizije i medju njima se uspostavlja "saradnja u razmjeni iskustava i mišljenja, koja će na najefikasniji način uštjedeti vrijeme i resurse neophodne za obavljanje aktivnosti u dijelu

55 Pun naziv skupštinskog odbora glasio je: "Odbor za privredu, finansije i zaštitu životne sredine"

56 Gerd Kurt Bauer, bivši član Njemačkog računskog suda, Materijal GTZ – Podgorica 2006.

57 http://www.intosai.org

58 Richard Allen, Daniel Tommasi, Upravljanje javnim izdacima, SIGMA, OECD, 2004., Pariz, str. 267-272

Document info
Document views658
Page views662
Page last viewedWed Jan 18 04:28:26 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments