X hits on this document

756 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 125

revizije budžetske potrošnje".59

Interna revizija dominantno je revizija računopolagača i u osnovi je revizija zakonitosti postupanja istih.  

Eksterna revizija je šira po obuhvatu i odnosi se i na naredbodavce i efekte učinka, tj. ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti postupanja subjekta revizije.

Interna revizija sprovodi se po nalogu ministra nadležnog za poslove finansija;

eksternu reviziju vrši nezavisan i samostalan državni organ, po sopstvenoj procjeni izbora subjekta revizije, vremena vršenja revizije i vrste revizije koju će primjeniti.

Revizija učinka takodje zastupljena je i u internoj reviziji kroz cilj da obezbjedi informacije o tome "koliko su postavljeni ciljevi i programi potrošačkih jedinica ostvareni ili inplementirani u odnosu na postavljene rokove i obim korišćenja javnih resursa". Interna revizija, da bi bila kvalitetna, mora imati svojstvo nezavisne revizije, mada se nezavisnost interne revizije razlikuje u odnosu na instucionalno postavljenu nezavisnost eksternog organa državne revizije. Interni revizor odgovoran je starješini organa, koji, po pravilu, izdaje nalog za vršenje revizije i cjeni efekte sprovednog revizornog postupka. Interna revizija u Crnoj Gori uredjena je Zakonom o budžetu60, kojim se imenuje kao unutrašnja revizija.

Interni revizor nije nezavisan u odnosu na nadležno ministarstvo za razliku od državnog revizora, koji ima institucionalnu zaštitu nezavisnosti i samostalnosti kroz zakonom ustanovljenu nesmjenjivost i stalnost položaja sa jasnim mehanizmima zaštite nezavisnosti u postupanju.

Razlika izmedju ove dvije vrste državne revizije je i u karakteru izvještaja.

Izvještaj interne revizije je interan, služi da poboljša rad kontrolisanog organa ali se ne objavljuje i ne dostavlja parlamentu;

Izvještaj državne revizije je javan i služi predstavničkom tijelu da cijeni kvalitet završnog računa i rad kontrolisanih organa na osnovu pojedinačno izvršenih revizija.

Pravila za vršenje interne revizije propisuje nadležni ministar, a za eksternu reviziju utvrdjena su zakonom, aktima vrhovnog organa revizije i medjunarodnim revizorskim standardima.

Internom revizijom nastoje se:

59 Milan Dabović, „Revizija budžeta i izvještavanje“ časopis Revizija i računovodstvo, br.3/07, Podgorica

60 "Sl. list RCG", br. 40/01, 71/05, odjeljak IX čl. 56–57.

Document info
Document views756
Page views760
Page last viewedTue Jan 24 23:51:25 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments