X hits on this document

748 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 125

   Vrste revizija prema sadržaju

INSTITUCIONALNO-NORMATIVNI ASPEKTI EKSTERNE REVIZIJE

  Normativno uredjenje državne revizije u Crnoj Gori

  Nadležnosti vrhovne revizorske institucije u Crnoj Gori

  Predmet revizije

  Način upravljanja i odlučivanja u Instituciji

  Nazavisnost Institucije

  Subjekti revizije

  Odnos vrhovnog organa revizije sa drugim državnim organima

  Obavještavanje javnosti i predstavljanje Institucije

PROCESNI ASPEKTI EKSTERNE REVIZIJE

  Izrada i usvajanje Godišnjeg plana revizije

  Izrada detaljnog plana revizije

  Obavještavanje subjekta revizije

  Vršenje revizije na terenu

  Izrada izvještaja o reviziji

EVROPSKI REVIZORSKI (RAČUNSKI) SUD

  Definicija Evropskog revizorskog suda

  Osnivanje i funkcionisanje Evropskog revizorskog suda

  Sastav i rad Evropskog revizorskog suda

  Nadležnosti Evropskog revizorskog suda

  Postupci revizorske kontrole

  Javnost rada Evropskog revizorskog suda

  Postojanje nacionalne SAI kao uslova za prijem u članstvo EU

  „Jedanaest preporuka“ za vršenje revizije

41

45

47

48

49

50

50

51

52

57

59

61

64

65

66

68

73

75

76

76

77

79

79

80

81

PRILOZI

  Istorijat budžetske kontrole u Knjaževini Crnoj Gori

  Vrhovni organ državne revizije u SAD

  Njemački Savezni računski sud

83

85

89

93

Abstract

Registar pojmova i ključnih riječi

Literatura

97

99

105

Document info
Document views748
Page views752
Page last viewedTue Jan 24 16:20:44 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments