X hits on this document

691 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 125

sud ustanovljen je i funkcioniše u sklopu ove vrste organa državne revizije.

c)

Treća vrsta je "monokratski ured za reviziju" koji predvodi jedan revizor (npr. Rigsrevisionen Danske, Riigikontroll u Estoniji, Državni ured za reviziju u Velikoj Britaniji).

Danas ne postoji unificiran naziv za vrhovne organe državne revizije. Vrhovni organi državne revizije mogli bi se podjeliti u dvije osnovne grupe u zavisnosti od toga da li je računsko-sudska kontrola javnog sektora organizovana kao:

Vrhovna državna revizorska institucija sa generalnim revizorom ili kolegijalnim organom (Supreme Audit Institution) ili

Sud (The Court of Auditors)

Ova podjela je napravljena u zavisnosti od toga da li je prihvaćeno anglosaksonsko ili romansko-gremansko pravno shvatanje.

Jedna od osnovnih razlika je u tome da li je inokosan ili kolektivni organ na čelu institucije, tj. da li organom upravlja pojedinac (generalni revizor) ili sudsko vijeće (npr. Senat). Bez obzira na razlike u nazivu i organizaciji rada, zajedničko svim državnim organima revizije je da imaju, na zakonu zasnovanu, nezavisnost, objektivnost, stručnost, odgovornost parlamentu i ustavno definisanje.

Kao predstavnik romansko-germanskog koncepta može se uzeti Francuski računski sud 87, koji prema nacionalnom zakonu "pomaže Parlamentu i Vladi u kontrolisanju izvršenja zakona o budžetu" (čl. 1, stav 2). Zaknom se definiše na sljedeći način:

"Računski sud Francuske čine predsjednik, predsjedavajuća lica u vijećima, glavni savjetnici, savjetnici referenti i revizori.

Članovi Računskog suda imaju svojstvo sudije.

Članovi Računskog suda su nesmjenjivi." (čl. 2)

"Predsjednika, pred. vijeća i savjetnika imenuje ukazom Ministarski savjet. Ostali zaposleni sa statusom sudije u Računskom sudu imenuju se ukazom predsjednika Republike." (čl. 4)

Računsko-sudski organ državne revizije imaju sljedeće države.:

Francuska

Cour des Comptes – (CDC)

www.ccomptes.fr

Italija

Corte dei Conti – (CDC)

www.corteconti.it

Njemačka

Federal Court of Audit (DFR) – Bundesrechnungshof (njem.)

www.bundesrechnungshof

Španija

Tribunal de Cuentas

www.tcu.es

Slovenija

Računsko sodišče

www.rs-rs.si

Evropska unija

The Court of Auditors

www.ojec.com

Vrhovne državne revizorske institucije imaju npr. sljedeće države:

Engleska

National Audit Office – (NAO)

www.nao.gov.uk

SAD

General Accountants Office –

www.gao.gov

87 Zakon o Računskom sudu Francuske, br. 67-483 od 22. juna 1967. god.

Document info
Document views691
Page views695
Page last viewedFri Jan 20 12:54:53 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments