X hits on this document

704 views

0 shares

0 downloads

0 comments

46 / 125

(GAO)

Japan

Japan Board of Audit – (JBA)

www.jbaudit.go.jp

Rusija

Контрольно-ревизионная деятельность

www.ach.gov.ru

Austrija

Austrian Court of Audit.

Österreichischen Rechnungshofes

www.rachningshof.gv.at

Danska

Rigsrevisionen undersøger

www.rigsrevisionen.dk

U Crnoj Gori ustanovljen je vrhovni organ državne revizije kao Državna revizorska institucija sa kolektivnim organom upravljanja (Senat), koji shodno prvoj klasifikaciji pripada drugoj, a u drugoj klasifikacji prvoj grupi VRI organa.

3.9.     Ustavno uredjenje vrhovnih organa revizije javnog sektora u Evropi

Ustavna pozicija organa državne revizije uglavnom je različita po ustavnoj poziciji, obimu ustavnog definisanja i  što se vidi iz sljedećeg pregleda ustavne pozicije  vrhovnih državnih institucija u Italiji, Velikoj Britaniji, Njeamčkoj, Španiji, Sloveniji, Ruskoj Fedraciji i Crnoj Gori.

(izvodi iz nacionalnih ustava koji se odnose na položaj državne revizije).

3.8.1.Italija 88  - Corte dei Conti formiran je 14 avgusta 1862 god.

U Ustavu Italije Računski sud Italije je normiran je u članu 100.  stav 2 i članu 103. stav 2 koji glase:

(1) Računski sud obavlja kako prethodno ispitivanje zakonitosti vladinih mjera tako i naknadno ispitivanje upravljanja državnim budžetom. U slučajevima i na način propisanim zakonom, on učestvuje u ispitivanju finansijskog poslovanja onih tijela u kojima država redovno posluje. Izvještava direktno Skupštinu o nalazima revizije.

(2) Računski sud ima nadležnost nad pitanjima javnih finansija i sličnim pitanjima određenim zakonom.

3.8.2.Velika Britanija 89  - National Audit Office

(napomena - Velika Britanija nema ustav ali zbog činjenice da ima jednu od najstariji revizorskih institucija u Evropi, te da je prva revizija javnog sekora upravo izvršena u V.Britaniji 1130 god. ova država je zastupljena u pregledu)

Institucionalna (računsko sudska kontrola) u Velikoj Britaniji je oblik eksterne kontrole koju vrši National Audit Office.

Odvojen je od izvršne vlasti, autonoman i omogućava objektivnu i nepristrasnu provjeru pravilnog i zakonitog upravljanja javnim (budžetskim) sredstvima. Reviziju obavljaju revizori koji rade pod rukovodstvom Vrhovnog revizora (Comptroller and Auditor General).

88 http://www.corteconti.it

89 http://www.nao.gov.uk

Document info
Document views704
Page views708
Page last viewedSat Jan 21 02:47:06 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments