X hits on this document

681 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 125

Vrhovnog revizora imenuje Parlament i on je po svom položaju član Donjeg doma Parlamenta (House of Commons) i istovremeno je predsjednik Računskog suda.

National Audit Office priprema i izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja po pojedinim vladinim resorima. Neke od tih izvještaja detaljnije razmatra Obor za javne finansije Donjeg doma (House of Commons Public Accounts Committee).

Završni račun budžeta nije potrebno formalno usvajati na sjednici donjeg doma, a Odbor za javne finansije nije izričito dužan razmatrati izvještaje o reviziji. Odbor za javne finansije sam odlučuje koji će izvještaj da razmatra, a najčešće donese odluku na osnovu prijedloga Vrhovnog revizora.  

Finansijska godina u Velikoj Britaniji traje od 01-vog aprila do 31-vog marta i završni računi moraju se parlamentu podnijeti krajem januara u godini, koja slijedi finansijskoj godini na koju se odnose.

3.8.3.   Njemačka 90 - Bundesrechnungshof (njem.)

U Ustavu Njemačke nacionalna vrhovna revizorska Institucija je normirana u finansijskom dijelu Ustava u članu 114 – " Podnošenje završnog računa ", Bundesrechnungshof-u (Savezna ustanova za državnu reviziju).

(1) Savezno ministarstvo finansija priprema godišnji završni račun o svim prihodima i rashodima, kao  i o ukupnoj imovini i obavezama, i dostavlja ga u oba doma Parlamenta, do kraja naredne finansijske godine radi oslobađanja od obaveza Savezne Vlade.

(2) Bundesrechnungshof, čiji članovi imaju nezavisna sudijska ovlašćenja, vrši reviziju računa i ispituje djelotvornost, pravilnost i zakonitost upravljanja finansijama. Bundesrechnungshof neposredno podnosi godišnji izvještaj u oba doma Parlamenta i Saveznoj Vladi. U svakom pogledu, ovlašćenja Bundesrechnungshof-a utvrđena su saveznim zakonima.

3.8.4.Španija 91- Tribunal de Cuentas

U Ustavu Španije nacionalni revizorski sud (Tribunal de Cuentas ) normiran je u članom 136:

(1) Računski sud je vrhovno tijelo zaduženo da vrši reviziju dravnih finansija i finansijskog poslovanja države, kao i privatnog sektora.

(2) Odgorovno je Skupštini i obavlja svoju dužnost kada po nalogu iste ispituje i provrerava završni račun budžeta.

(3) Završni računi države kao i privatno sektora sa dijelom državnog vlasništva se podnose Računskom sudu i ovaj ih ispituje. Računski sud, bez pravne nadležnosti, dostavlja godišnji izvještaj Skupštini obavještavajući je, kada je to potrebno, o bilo kakvim nepravilnostima

90 http://www.bundesrechnungshof.de

91 http://www.tcu.es

Document info
Document views681
Page views685
Page last viewedThu Jan 19 07:02:12 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments