X hits on this document

758 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 125

(5) U cilju izvršenja kontrole federalnog budžeta Savjet Federacije i državna Duma formiraju Vrhovnu revizorsku instituciju. Članstvo i organizacija Vrhovne revizorske institucije utvrđeni su posebnim saveznim zakonom.

3.8.7.Crna Gora  95 - Država revizorska institucija Crne Gore (DRI)

Položaj Vrhovnog organa državne revizije u Crnoj Gori uredjen je Ustavom Crne Gore96 ( član 144)  iz 2007. god.

(1) Državna revizorska institucija Crne Gore je samostalan i vrhovni

    organ državne revizije.

(2) Državna revizorska institucija vrši reviziju zakonitosti i uspješnosti

    upravljanja državnom imovinom i obavezama, budžetima i svim

    finansijskim poslovima subjekata čiji su izvori finansiranja javni ili

     nastaju korišćenjem državne imovine.

(3) Državna revizorska institucija podnosi Skupštini godišnji izvještaj.

(4) Državnom revizorskom institucijom upravlja Senat.

3.10.Medjunarodni revizorski (INTOSAI) standardi 97

Medjunarodna organizacija za koordinaciju razvoja revizije rashoda – MOVRI (izvorna skraćenica za INTOSAI) nastala je kao nezavisna, nepolitička, autonomna asocijacija najviših nacionalnih institucija državne revizije (SAI)98.

Cilj osnivanja asocijacije bila je želja predstavnika nacionalnih VRI da se

razmjenom iskustava i standardizacijom postupaka postigne veća efikasnost u vršenju revizije javnog sektora.

Koordinirano djelovanje nacionalnih revizorskih institucija, razmjena iskustava i razvoj revizorskih standarda (na nacionalnom i medjunarodnom nivou) postali su osnov djelovanja INTOSAI-a.

Rezultat takve aktivnosti su INTOSAI standardi revizije, koji predstavljaju

95 www.dri. cg.yu

96 „Sl. list Crne Gore“, br. 01/07

97 http://www.intosai.org/

98 B. Vitorović, "Revizija jav. rashoda u svjetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvodjenjem u SRJ", str. 53.

Document info
Document views758
Page views762
Page last viewedWed Jan 25 00:58:45 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments