X hits on this document

720 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 125

P r e d g o v o r

Priručnik „Osnovi budžetskog prava i budžetske kontrole“ je praktikum namjenjen polaznicima stručno-specijalističkih programa Uprave za kadrove, izradjen sa ciljem da pomogne stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, posebno u dijelu kontrole zakonitosti i pravilnosti upravljanja finansijama i imovinom u javnom sektoru.

Priručnik je namjenjen polaznicima Programa:

SISTEM JAVNH FINANSIJA I DRŽAVNI BUDŽET

Potprogram: Oblici budžetske kontrole raspolaganja javnim finansijama

                    Interna revizija budžeta

                    Eksterna revizija budžeta i javnog sektora

PLANIRANJE I IZVRŠENJE DRŽAVNOG BUDŽETA

Potprogrami: Kontrola izvršenja budžeta

                    Sistem i vrste kontrola korisnike budžeta

                    Eksterna revizija korisnika budžeta

BORBA PROTIV KORUPCIJE U DRŽAVNOJ UPRAVI

Potprogram: Kontrola budžetskih sredstava kao sredstvo borbe

                    protiv korupcije u državnim organima

INSTITUCIJE I NAČIN DONOŠENJA ODLUKA EVROPSKE UNIJE

Potprogram: Evropski finansijski (računski) sud

Potreba da se, u vidu priručnika - praktikuma, sistematizuje obimna naučna literatura i važeća normativa iz oblasti BUDŽETSKOG PRAVA I BUDŽETSKE KONTROLE javila se usljed potrebe unapredjenja rada javnog sektora u Crnoj Gori. Složenost materije i činjenica da svi u javnoj administraciji, koji obavljaju poslove od značaja za njegovo funkcionisanje, ne posjeduju dovoljna znanja iz javnih finansija i finasijskog prava, posebno ne iz oblasti budžetske kontrole, uslovila je izradu praktikuma koji će biti priručnik za sticanje i unapredjenje potrebnih znanja ili nedostajućih vještina.

Priručnik je sistematizovan po poglavljima na način da prvo omogućava sticanje osnovnih (praktičnih) znanja iz oblasti budžetskog prava, kako bi korisnici ovog praktikuma bili u mogućnosti da u daljem dijelu njegovog sadržaja, na kvalitetan način „apsorbuju“ kompleksnije djelove materije kao što je oblast budžetske kontrole.

Cjeneći da se radi o obimnoj i prilično složenoj materiji, posebno za one koji se prvi put susreću sa oblašću BUDŽETSKOG PRAVA I BUDŽETSKE KONTROLE, putem ovog priručnika izvršena je sistematizacija gradje na način da se polaznicima programa i specijalističkih kurseva Uprave za kadrove Crne Gore omogući uspješno pohadjanje programa.

Poseban problem, ali i izazov, bila je činjenica da je u predmetnoj oblasti fond naučnih i drugih radova izuzetno skroman u Crnoj Gori, što je i razumljivo s obzirom da je eksterna revizija javnog sektora potpuno nova djelatnost u Crnoj Gori.

Document info
Document views720
Page views724
Page last viewedSun Jan 22 11:04:01 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments