X hits on this document

688 views

0 shares

0 downloads

0 comments

58 / 125

vrhovna revizorska institucija mora "izgraditi" svoje kriterijume.

Tabelarni prikaz117 razlika izmedju revizija uspjeha i revizija pravilnosti:

ASPEKT

REVIZIJA USPJEHA

REVIZIJA PRAVILNOSTI

Svrha

Procjeniti da li je revidirani subjekt uspješan

Procjeniti da li računi daju fer i istinit prikaz stanja

Fokus na

Organizaciji – programu i njihovim aktivnostima

Računovodstveni sistem i upravljačke sisteme

Akademska osnova u

Ekonomiji, političkim naukama, sociologiji itd.

Računovodstvo

Metode

Različite od projekta do projekta (priručnici imaju ograničen značaj)

Manje – više standardizovane (priručnici imaju veliki značaj)

Kriterijumi procjene

Više subjektivni;

Unikatni kriterijumi za individualne revizije

Manje subjektivni

Standardizovani kriterijumi prikladni za sve revizije

Izvještaji

Promjenjive strukture i sadržaja;

Publikuju se na ad hock osnovi

Manje više standardizovani

Redovno se objavljuju

4.5.2.Pojmovno odredjenje principa "3 E"

- ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti

a)

ekonomičnost - ispitivanje rada, odnosno postupanja subjekta revizije u djelu "minimiziranja troškova" tj. provjera da li su odabrana sredstva ili nabavljena oprema predstavljaju najekonomičniji način trošenja državnog novca.

b)

efektnost 118 - "provjerava se u kojoj su mjeri ostvareni planirani ciljevi". Ispitivanje rada, odnosno postupanja, kao i ostvarenih rezultata u odnosu na definisane ciljeve, zadatke, strategiju, politiku, programe i planove subjekata revizije..

c)

efikasnost "provjerava se da li su ostvareni ciljevi u obavljanju poslova uz minimalno ulaganje sredstava". Provjera da li su ovi ciljevi ostvareni na najracionalniji način, tj. da li su sa minimumom ulaganja postignuti optimalni rezultati.

Ekonomičnost

Sredstva su obezbjedjena u odgovarajućem vremenu, u dovoljnoj količini i odgovarajućeg su kvaliteta, a do njih se došlo po najmanjoj mogućoj cijeni

Efikasnost

Sredstva su iskorišćena za postizanje planiranih ciljeva preduzimanjem aktivnosti koje obezbjedjuju optimalan odnos izmedju inputa i autputa

Efektivnost

Stepeu u kom su ostvareni ciljevi i odnos izmedju planiranih i ostvarenih rezultata

117 Izvor – Handbook in Performance Auditing, Theory and Practice, The Swedish National Audit Office,

   Stockholm 1996. god. str 23.

118 Član 5 Zakona o DRI.

Document info
Document views688
Page views692
Page last viewedThu Jan 19 21:32:33 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments