X hits on this document

738 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 125

R e c e n z i j a

Recenzija priručnika

"OSNOVE BUDŽETSKOG PRAVA I BUDŽETSKE KONTROLE U CRNOJ GORI"

autora mr Branislava RADULOVIĆA

I

Raditi na izradi udžbenika, priručnika, praktikuma i drugih štiva namjenjenih edukaciji odredjene populacije predstavlja veoma odgovoran i složen posao za svakog autora, ili kao se to često kažeta taj posao zahtjeva posebno umjeće za koje nije dovoljno samo dobro poznavanje materije koja se obradjuje, već ništa manje potrebno je to prezentiranit na način koji najbolje odgovara nivou pedagoškog i psihološkog senzibiliteta čitaoca.

Sa ovakvom, prethodno datom, napomenom želim odmah na početku ove recenzije da naglasim da je autor priručnika "OSNOVE BUDŽETSKOG PRAVA I BUDŽETSKE KONTROLE U CRNOJ GORI" mr Branislav RADULOVIĆ na izuzetno kvalitetan način obradio jedan značajan i veoma složeni segment javnih finansija, koji je, inače, u našoj (domaćoj) finansijskoj literuaturi neodovoljno obradjivan.

Autor je to uradio na način svojstven samo dobrim poznavaocima javnih finanisija i posebno dobrim poznavaocima budžetskog prava i budžetske kontrole.

Kako je priručnik namjenjen polaznicima programa Uprave za kadrove organizovanoh u cilju osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika, posebno u dijelu kontrole zakonitosti i pravilnosti upravljanja finansijama i imovinom u javnom sektoru, uvjeren sam da ovaj priručnik obezbjedjuje pravo bogastvo neophodnih stručnih informacija i objašnjenja, što će bitno olakšati postizanje ciljeva koji se žele ostvariti pomenutim programom Uprave za kadrove.

II

Naprijed izneseno uvjerenje zasnivam na sljedećem:

1.

Priručnik je veoma uspješno sistematizovao i na jedan koncizan način je obradio obimnu stručnu i naučnu literaturu, kao i postojeću legislativu (domaću i stranu), te time čitaocu pružio najširu mogućnost upoznavanja sa ovom vrlo značajnom i složenom materijom.

2.

Struktura priručnika je, radi snažnijeg približavanja materije, podjeljena na osam posebnih djelova koji zajedno pretstavljaju jednu jedinstvenu cjelinu, sa posebnim naglaskom (naravno i obradom) na onaj dio budžetskog prava koji predstavlja oblast kontrole javnog sektora u najširem smislu te riječi. U okviru toga, naročito je kvalitetno obradjena revizija javnog sektora u Crnoj Gori, kao i medjunarodne organizacije za reviziju javnog sektora, uključujući i Evropski revizorski (računski) sud. Takodje, obradjena je i revizorska praksa u jednom broju evropskih zemalja i SAD.

Document info
Document views738
Page views742
Page last viewedTue Jan 24 01:27:10 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments