X hits on this document

672 views

0 shares

0 downloads

0 comments

70 / 125

Medjunarodni standardi za vršenje revizije javnog sektora, u dijelu odredjenja odnosa izvršnog organa i organa državne revizje, ukazuju da je:

"posebno važno paziti da se izbjegne učešće u funkcijama bilo kakvog izvršnog organa koje bi moglo ugroziti nezavisnost i objektivnost VRI u izvršavanju njenih ovlašćenja“.

Za nezavisnost VRI važno je da „izvršna vlast nema ovlašćenje da je usmjerava u vršenju njenih zadataka".

Nezavisnost VRI ne znači da izvršna vlast gubi svako pravo da predlaže neka pitanja za reviziju. Međutim, ako se želi postići odgovarajuća nezavisnost, VRI mora biti u stanju da odbaci svaki takav zahtjev.

b)Odnos partnera u cilju unapredjenja rada javnog sektora

Određeni stepen saradnje VRI i izvršnog organa je poželjan, posebno kada VRI treba da savjetuje izvršnu vlast o nekim pitanjima kao što su:

računovodstveni standardi,

politika i oblik finansijskog izvještavanja.

Prilikom davanja savjeta, VRI mora da izbjegne bilo kakve eksplicitne ili implicitne obaveze koje bi mogle umanjiti nezavisnost izvršenja njenog revizorskog ovlašćenja.

Centralno mjesto  u partnerskom odnosu sadržan je u činjenici da vrhovni organ revizije:

Izvještaje o završenim revizijama dostavlja i Vladi, tako da ona može realizovati sadržane PREPORUKE, PRIMJENITI SANKCIJE i PREDUZETI ZAKONSKE INCIJATIVE.

"Partnerski" odnosi Institucije i Vlade ogledaju se u sljedećem:

Institucija pruža stručnu pomoć Vladi u donošenju odluka;139

Ukoliko u toku revizije završnog računa ili drugih revizija Institucija dodje do nalaza "koji su od posebne važnosti ili imaju značajan finansijski efekat", oni se dostavljaju i ministarstvu nedležnom za poslove finansija140;

Institucija izvještava Vladu o stvarima za koje procjeni da su značajne savjetovanjem na osnovu saznanja dobijenih putem revizije;141

Institucija može, na osnovu saznanja pribavljenih revizijom, savjetovati Vladu o pojedinačnim finansijski značajnim mjerama i važnim pitanjima142.

Uloga Institucija u postupku zaštite državne imovine

Državna revizorska institucija pored revizije finansijske imovine vrši reviziju i raspolaganja nefinasijskom imovinom tj nepokretnostima.

139 Član 6 stav 4 Zakona o državnoj revizorskoj instituciji.

140 Član 13 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

141 Član 18 stav 4 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

142 Član 21 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

Document info
Document views672
Page views676
Page last viewedWed Jan 18 20:58:58 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments