X hits on this document

715 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 125

3.

Način na koji je prikazan sadržaj priručnika predstavlja njegov poseban kvalitet, posebno sa stanovišta, njegove jasnoće odnosno stila pisanja, što je, izgleda, posebna odlika autora.

III

Na kraju, imajući u vidu prethodno date ocjene o pripremljenom priručniku, toplo i sa naročitim zadovljstvom ga predlažem za štampanje, ubjedjen da će predstavljati važan doprinos ne samo u obrazovanju i usavršavanjau ciljne grupe, već će predstavljati i izvanrednu literaturu za studente pravnih i ekonomskih fakulteta, kao i za sve one koje interesuje ova materija.

Podgorica, 04.04.2008. god.

R e c e n z e n t 1

Prof. Dr Danilo ALEKSIĆ

1 Recenzent je dugogodišnji redovni profesor na predmetu Javne finansije i finansijsko pravo na  

  Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i autor četiri univerzitetska udžbenika

Document info
Document views715
Page views719
Page last viewedSun Jan 22 00:02:08 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments