X hits on this document

670 views

0 shares

0 downloads

0 comments

84 / 125

Načelnik u sektoru može učestvovati u terenskom radu kada je to neophodno i u tom slučaju on upravlja terenskim radom.

U izuzetnim slučajevima revizija se obavlja samo u prostorijama Institucije (dokumentaciona revizija) i tom prilikom primjenjuje se postupak rada propisan posebnim metodološkim uputstvom Institucije.

6.4.2. Obezbjeđivanje pristupa dokumentaciji i obezbjeđivanje saradnje

Ukoliko je neophodno, državni revizor, kada zahtijeva informaciju ili dokumente, navodi da Institucija smatra tu informaciju ili dokumente potrebnim za obavljanje revizije. Dodatno obrazloženje nije potrebno, a to se odnosi i na pristup podacima u elektronskoj formi. Institucija može da zahtijeva da traženi dokumenti ili informacije budu obezbijeđeni ili prezentirani u formi koju zatraži, pod uslovom da usklađivanje sa zahtjevom ne obuhvata angažovanje ljudskih i materijalnih resursa nesrazmjerno sa ciljem revizije.

Obaveza obezbjeđivanja dokumenata uključuje i obavezu subjekta revizije da se dokumenta sačine u formi u kojoj to zahtijeva Institucija, u skladu sa propisima i dobrom praksom. Subjekat revizije je dužan da obezbijedi traženu informaciju ili dokumente i u slučaju kada oni imaju povjerljiv karakter. Ako subjekat revizije odbije da ispuni obaveze, državni revizor, bez odlaganja, obavještava načelnika u sektoru. Kolegijum odlučuje o daljem postupanju.

6.4.3.Zapisnik o reviziji

Zapisnik o reviziji  sadrži informacije koje su od značaja za obavljenu reviziju, za buduće revizije ili za druga pitanja, uključujući:

opšte informacije (npr. predmet revizije, obim revizije i način i postupak sprovođenja revizije, ime državnog revizora i dr.) i

posebne informacije koje upućuju na to koji nalazi revizije treba da budu preispitani tokom budućih revizija ili savjetodavnog rada (npr. u vezi sa pregovorima o budžetu i dr.).

U zapisniku o reviziji navode se i:

subjekti sa kojima je obavljeno usmeno razmatranje i odluke donesene u postupku revizije, ukazuje se da li je revizorska procedura sprovedena u skladu sa detaljnim planom revizije, obrazlaže se odustanak od izvještaja o reviziji i sl.

Kada se u toku revizije obezbjede relevantni dokazi ili dokumenti koji su izvan okvira predmeta revizije i detaljnog plana revizije a mogu  biti od značaja za rad Institucije, ti dokazi se takodje navode u zapisniku o reviziji.

6.4.4.Evidencija o reviziji (revizorski predmet)

Evidencija o reviziji vodi se tokom trajanja revizij i državni revizor sačinjava evidencije o reviziji navodeći predmet revizije, tok i rezultat kontrole.

Evidencija o reviziji (revizorski predmet) sastoji se od:

Document info
Document views670
Page views674
Page last viewedWed Jan 18 19:02:45 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments