X hits on this document

644 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 125

odluke o reviziji, obavještenja o otpočinjanju revizije, detaljnog plana revizije, zapisnika, koji je interni akt svakog revizora ponaosob, izvještaja o reviziji i mišljenja, koji su eksterni akti.. Ako je u radu učestvovalo više revizora, naznačuje se dio koji je obradio svaki od njih.

6.5. Izrada izvještaj o reviziji

Rezultat sprovedene revizije sublimira se u izvještaju o reviziji.

Izvještaj o reviziji167 sadrži:

utvrdjeno činjenično stanje;

ocjenu, zaključke i sugestije za otklanjanje eventualno utvrdjenih nedostataka.

Izvještaj o reviziji predstavlja: "dokumentacionu osnovu za izradu Godišnjeg i posebnih izvještaja i davanje stručnih mišljenja i sugestija Institucije".

Struktura izvještaja

U uvodu izvještaja treba dati odnos prema budžetu ili prema odjeljku budžeta iz kojeg se subjekat revizije finansira. Nakon toga slijedi opširan prikaz činjenica i, ukoliko subjekat revizije ima stručne prigovore u vezi sa iznijetim činjenicama, onda se daje i njegov odgovor. Izvještaj se završava ovjerom (procjenom) činjeničnog stanja (opisanih činjenica) i završnih zaključaka izvedenih iz tih činjenica. To su upućivanja na pravne posljedice, na mjere koje treba preduzeti, na prijedloge za promjene i druge preporuke.168 Putem Godišnjeg izvještaja, Institucija informiše Skupštinu i javnost o događajima, koji su od javnog interesa i koji mogu da budu značajni u postupku donošenja završnog računa budžeta. Godišnji izvještaj se dostavlja i Vladi, kako bi se ona pripremila za raspravu u Skupštini i bila u prilici da zauzme stav u vezi sa slučajevima koji se unose u godišnji izvještaj. U godišnjem izvještaju pravi se izbor između mnoštva činjenica koje su prikazane u velikom broju saopštenja o reviziji. Od toga se razlikuju posebni izvještaji, kojima se nekim aktuelnim povodom obrađuju činjenice koje hitno treba rasvijetliti.

Posebni izvještaji prolaze kao i redovni izvještaji kroz postupak usaglašavanja između Institucije i subjekta revizije169. Međutim, njihovi rezultati se ne podnose Skupštini i Vladi kao dio Godišnjeg izvještaja, već posebno i neposredno nakon završetka utvrđivanja nalaza i nakon što je subjekat revizije zauzeo stav. Ako se u okviru revizije presjeka na različitim mjestima sačinjava više izvještaja o reviziji o istoj temi, onda se to može rezimirati kao uopšteni rezultat u posebnom izvještaju. Pod određenim okolnostima može se tek nakon velikog broja revizija tokom više godina zauzeti pravi stav o nekoj kompleksnoj temi. U takvim slučajevima pridaje se veliki značaj propisnoj preglednoj dokumentaciji rezultata rada Institucije. Dakle, treba voditi računa o pažljivom i sređenom arhiviranju akata i upravljanju aktima i o savjesno vođenoj evidenciji. Pošto nadzor nad otklanjanjem otkrivenih nedostataka od strane Institucije može trajati godinama, dokumentacija takođe služi radi

167 Čl. 12 Zakona o DRI.

168 Gerd K. Bauer, "Komentar Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji".

169 Na pojedinim mjestima, tamo gdje je bilo potrebno dati precizniji iskaz, Komentar je korigovan.

Document info
Document views644
Page views648
Page last viewedTue Jan 17 04:46:14 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments