X hits on this document

698 views

0 shares

0 downloads

0 comments

86 / 125

obezbjeđivanja dokaza na duži rok. Posebno kod stručnih stavova, Institucija će morati da se služi dugogodišnjim iskustvima kako bi dala potrebnu težinu svom stavu. 170

Forma i metodologija izrade izvještaja prvenstveno zavise od vrste revizije posebno da li se radi o reviziji pravilnosti ili revizijama uspjeha (perfomansi – efekata).

Mišljenja ili izvještaj treba da budu lako razumljivi, bez nejasnoća ili dvosmislenosti, da uključe samo informacije koje su potkrijepljene mjerodavnim i relevantnim revizorskim dokazima, i da budu nezavisni, objektivni, pravični i konstruktivni171.

"Pošto Računski Sud ne raspolaže prinudnim sredstvima, "snaga" Suda je u prezentiranoj argumentaciji. Izvještaj Suda o izvršenoj reviziji mora biti takav da subjekat revizije ne "zaspi" kada pročita tek prvu polovinu Izvještaja.

Stoga se moramo staviti u ulogu onoga ko čita, tj. Izvještaj moramo pisati primjereno potrebama primoca – subjekta revizije. Jednostavno, ne možemo očekivati pažljivo čitanje izvještaja koji obuhvata npr. 250 strana, a koje uz to sadrži beskrajna pravno-teoretska objašnjenja o smislu propisa.

Svrha Izvještaja o reviziji nije da pokaže koliko smo mi pametni već da bude efektivan.

Subjekat revizije nakon dobijanja revizorskog nalaza treba da kaže: "Da, upravo to treba uraditi".                                                     

                                                g. Bernhard Friese   (Njemački računski sud)

Izrada izvještaja može se podijeliti u 4 podfaze:

Izrada izvještaja o pojedinačnoj reviziji;

Postupak po primjedbama subjekata revizije;

Izrada konačnog izvještaja i završetak postupka revizije i

Izrada Godišnjeg izvještaja Institucije i obavještavanje javnosti i Parlamenta.

6.5.1.Izrada izvještaja o pojedinačnoj reviziji

Nakon sprovedenih radnji državnog revizora na terenu, kolegijumi zaključkom konstatuju završetak terenskog rada.

Kolegijum nalaže načelniku u sektoru da pripremi prijedlog izvještaja o predmetnoj reviziji i utvrdjuje rok za njegovu izradu.

Načelnik u sektoru  prijedlog izvještaja o reviziji sačinjava na osnovu ovjerenih zapisnika državnih revizora.

Kolegijum razmatra prijedlog izvještaja i po usaglašavanju svih njegovih elemenata pristupa usvajanju prijedloga izvještaja. Da bi izvještaj o reviziji bio usvojen neophodno je da se pozitivno izjasne oba člana Kolegijuma. Za slučaj nesaglasja odluku donosi Senat.

Izvještaj o reviziji dostavlja se organu upravljanja subjekta revizije na izjašnjenje.

170 Isto.

171 INTOSAI standard – vidi tačku 169

Document info
Document views698
Page views702
Page last viewedFri Jan 20 16:36:36 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments