X hits on this document

741 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 125

može predložiti Senatu da donese odluku da se kod subjekta revizije izvrši naknadna – kontrolna revizija.

6.5.4.  Izrada Godišnjeg izvještaja Institucije i obavještavanje javnosti i Parlamenta

Godišnji izvještaj Institucija donosi za revizije izvršene u periodu do 10. oktobra godine u kojoj se podnosi Izvještaj. Godišnji izvještaj Institucije sastoji se iz dva dijela173:

izvještaj o reviziji završnog računa budžeta Republike i

ocjena, bitnih primjedbi i mjera iz konačnih izvještaja kolegijuma.

Godišnji izvještaj Institucije obavezno se dostavlja Skupštini i Vladi u postupku usvajanja završnog računa budžeta. Izvještaj o reviziji završnog računa u formalnom smislu sadrži 5 osnovnih dijelova:

zakonski osnov, cilj i predmet revizije završnog računa

obuhvat i postupak revizije

sistem evidencije i izvršenje budžeta

nalaz i preporuke

mišljenje 174

Mišljenje sa prijedlogom preporuka i mjera predstavlja krajnji rezultat rada Institucije i ono može biti pozitivno, pozitivno uslovno i negativno.

Prema standardima INTOSAI-a175 postoje:

bezuslovno  – pozitivno mišljenje;

uslovno samo u pogledu određenih pitanja – uslovno pozitivno;

negativno mišljenje

Teorija revizije javnog sektora poznaje i suzdržano mišljenje ali ono je izuzetno rijetko kada je u pitanju revizija državnih završnih računa i više je primjereno komercijalnoj reviziji.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ Institucija dostavlja Skupštini do kraja oktobra.

U Godišnjem izvještaju posebno se navodi176:

Ocjena da li se iznosi dati u završnom računu budžeta podudaraju sa iznosima navedenim u evidenciji i da li su kontrolisani prihodi, rashodi i imovina pravilno dokumentovani u skladu sa propisima i opštim standardima;

Ocjena u kojim bitnim slučajevima nijesu ispoštovani propisi i pravila o budžetu i ekonomskim poslovima države;

Bitne primjedbe na uočene nedostatke kod subjekata revizije;

Mjere koje se preporučuju.

O eventualnim okolnostima koje imaju povjervljiv karakter koje su prouzrokovale ili mogu prouzrokovati finansijsku ili drugu štetu većeg obima

173 Vidi opširnije: čl 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji.

174 Godišnji izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta RCG za 2005. god.

175 vidi INTOSAI standardi tačke 171-177

176 Isto.

Document info
Document views741
Page views745
Page last viewedTue Jan 24 03:42:59 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments