X hits on this document

746 views

0 shares

0 downloads

0 comments

92 / 125

Evropski revizorski sud 180 je organ Evropske unije zadužen za eksternu revizionu kontrolu svih prihoda i izdataka Evropske unije osnovan sa ciljem unapredjivanja finansijskog poslovanja Unije. Evropski revizorski sud je eksterni revizor ukupnih finansija Evropske unije. Sjedište suda je u Luksemburgu.

Sud je formiran sa zadatkom da izvršava nezavisnu reviziju prihoda i rashoda sredstava Evropske unije i istovremeno procjenjuje način na koji evropske institucije obavljaju svoje finansijske funkcije.

Funkcija Suda je i ispitivanje da li su finansijske transakcije ispravno evidentirane, pravilno i propisno izvršene, te da li se njima upravlja ekonomično, efikasno i efektivno.  

Sud je obavezan da, u vidu svojih redovnih i ad hock izvještaja, koji moraju biti relevantni, objektivni i pravovremeni, informiše parlament EU i javnost o rezultatima izvršenih revizija. Cilj osnivanja institucije sadržan je u prvobitnom zahtjevu prilikom osnivanja Suda, da „doprinese unapredjivanju finansijskog poslovanja i upravljanju sredstvima Evropske Unije, na svim nivoima, kako bi gradjanima EU osigurao što veću vrijednost za uloženi novac“.181

Evropska komisija, kao izvršni organ EU, odgovorna je za izvršenje budžeta (proračuna) Unije i dužna je to vršiti u skladu sa odgovarajućim propisima i standardima. Upravljanje sredstvima Unije i njihova kontrola, posebno u oblastima kao što je npr. poljoprivreda, vrši se u dosta intezivnoj i jakoj koleraciji za državama članicama Unije. Rashodi Unije stoga izloženi su različitim oblicima kontrole, kako država članica tako same Unije. Komisija Unije sprovodi sopstvenu internu kontrolu kroz sopstvenu unutrašnju reviziju sa ciljem da provjeri pravilnost sopstvenog finasijskog poslovanja.  

Medjutim, puna, nezavisna i kompetentna revizija sprovodi se kroz eksterni organ revizije, Revizorski sud unije, koji uz pravilnost utvrdjuje i efekte poslovanja subjekata revizije sa osnovnim ciljem da „procjeni finansijsko upravljanje cjelokupnim proračunom“.

     Pojedini autori Revizorski sud, koji je najmladja institucija Unije, definišu kao "finansijsku savjest" Evrope. I ako ova institucija nosi naziv sud on nije klasičan pravosudni organ ali raspolaže vrlo širokim ovlašćenjima. Sud o prihvatanju izvještaja donosi većinom glasova svojih članova.

Sud nema klasičnih sudijskih nadležnosti i niti jedno njegovo „presudjenje“ tj. izvještaj nema obavezujuću snagu, ali mišljenja Suda omogućavaju da se:

„unaprijede finansijska poslovanja organa odgovornih za izvršenje budžeta i donoprinose donošenju zakona i propisa koji unapredjuju upravljanje i vodjenje progama i finansija Unije“182.

180 www.eca.europa.eu

181 Evropski revizorski sud, web prezentacija Evropske unije 2006.

182 Miroslav Prokopijević: Evropska Unija – uvod, Beograd 2005. god. str. 82

Document info
Document views746
Page views750
Page last viewedTue Jan 24 14:06:04 UTC 2017
Pages125
Paragraphs2489
Words33048

Comments